Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)

Ratkaisun edut

  • Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutumisen lattian läpi sisätiloihin
  • Pysäyttää radonin
  • Estää maaperän kosteuden ja haitta-aineiden pääsyn huonetilaan

Tehokas keino estää rajallisella alueella rakenteissa olevien epäpuhtauksien aiheuttamien haitta-aineiden kulkeutuminen sisäilmaan.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien Kaitta-aineiden kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden eristyskorjaus. Ilmavuotojen tiivistäminen siten, että kosteusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen estyy.

 

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Ilmavuotojen tiivistyskorjausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun rakennuksen ryömintätilassa on kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista esim. alapohjassa olevien aukkojen kautta kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin. Tiivistyskorjauksessa epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan vuotoilman mukana mm. läpivientien, karmien yms. kautta estetään.

Haitta-aineiden kapselointi soveltuu rakenteissa rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden tiivistyskorjaukseen. Kapselointikorjauksessa haitalliset aineet jätetään rakenteeseen mutta niiden kulkeutuminen sisäilmaan estetään. Weberfloor 4712 Tiivistysepoksin tiiveys on varmistettu Vahasen haitta-aineläpäisevyystutkimuksella.

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien Kaitta-aineiden kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden eristyskorjaus. Ilmavuotojen tiivistäminen siten, että kosteusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen estyy.

Alusta

Alustasta poistetaan vanhat pintamateriaalit puhtaaseen ja lujaan pintaan asti. Alustan tulee olla luja, kiinteä, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan vetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa. Tarvittaessa alusta oikaistaan Weberin kuituvahvistetuilla lattiatasoitteilla esim. webervetonit 5400 Lämpölattiamassa. Liikkuvissa ja epätasaisilla alustoilla suositellaan verkon käyttöä lattiatasoitteen keskellä. Rakenteen hiushalkeamat voidaan tarvittaessa injektoida weber injection epoxylla ko. työohjeen mukaisesti ennen ylitasoittamista. Paras lopputulos saavutetaan kun alustan halkeamat injektoidaan ja alusta ylitasoitetaan verkotettuna ennen lattia kapselointia tiivistysepoksilla.

Työohjeet

Lattian kapselointitiivistys

Käsittely weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla tehdään kauttaaltaan ennen lattian ja seinän rajakohdan tiivistystä. Haitta-ainekapseloinnissa epoksikäsittely tehdään aina kahteen kertaan siten, että kokonaismenekki on vähintään 0,6 kg/m2, tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Epätasaiset alustat tulee ylitasoittaa ennen epoksointia. Jälkimmäinen epoksikerros on aina suositeltua hiekoittaa seuraavien kerrosten tartunnan varmistamiseksi. Työmaalla tulee valvoa ja seurata ainemenekkejä ja havainnoida visuaalisesti, että epoksikerros on ulotettu tasaisesti joka paikkaan.

Tiivistysepoksin levitys tapahtuu helpoiten esim. mohairtelalla. Toinen kerros levitetään ensimmäisen kerroksen ollessa vielä tahmea. Jälkimmäiseen tuoreeseen epoksipintaan on suositeltua sirotella webertec Kvartsihiekkaa (raekoko 0,1–0,6 mm) seuraavien kerrosten tartunnan varmistamiseksi.

webervetonit lattiatasoitteiden alla ei vaadita hiekkasirottelua jos pinnoittaminen suoritetaan kahden vuorokauden kuluessa epoksoinnista. Tällöin webervetonit-lattiatasoitteet vaativat aina MD16-pohjusteen käytön alustassa. Epoksilla käsitelty lattia on suositeltua pinnoittaa mahdollisimman nopeasti epoksin kuivuttua ettei epoksikerros pääse vaurioitumaan.

Jos pintaa ei tasoiteta kahden vuorokauden kuluessa, tulee epoksikerros karhentaa hiomapaperilla. Karhennettu pinta puhdistetaan huolellisesti webertec Ohentimella pyyhkimällä. Ohentimen haihduttua tehdään epoksointi uudestaan.

Myös epoksikerrosten välissä tulee käyttää hiekkaa mikäli ohjeelliset odotusajat ylittyvät kapselointityötä suoritettaessa. Ylimääräinen hiekka harjataan ja imuroidaan huolellisesti pois ennen seuraavaa työvaihetta epoksin kuivumisen jälkeen. 

Kapselointikerrosten välinen maksimiodotusaika

Työskentelylämpötila Maksimiodotusaika
+15 °C 24 tuntia
+23 °C  12 tuntia
+30 °C 8 tuntia

Rajakohtien ja läpivientien tiivistys

Nurkat, pielet ja muut hankalasti tiivistettävät kohdat tiivistetään webertec Superflex D2 Eristyslaastilla ja weber ST 120 -vahvistusnauhalla. Tartuntana käytetään MD16 pohjustusainetta. Kulmissa käytetään weber OC ja IC -kulmapaloja. MD16 pohjustusaineen kuivuttua alustaan vahvistusnauhan ja kulmapalojen alueelle levitetään runsaasti webertec Superflex D2 Eristyslaastia. Vahvistusnauha tai kulmapalat painetaan tuoreeseen D2 Eristyslaastiin lastalla painaen, niin ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Nauhan kuivuttua paikalleen levitetään D2 Eristyslaasti kauttaaltaan nauhan yli ja n. 3 cm nauhan ulkopuolelle. Ahtaissa paikoissa, kuten kynnyksissä yms. voidaan nauhaa viimeistellä tarvittaessa kuivumisen jälkeen mattoveitsellä rikkomatta kuitenkaan tiivistyskohtaa.

Tiivistetyn lattian pinnoitus

Epoksitiivistetty lattia voidaan pinnoittaa sisäkäyttöön tarkoitetuilla epoksimaaleilla, laatoittaa tai käyttää parkettia. Jos epoksikäsitelty pinta tasoitetaan kuituvahvistetuilla webervetonit 3300 Oikaistasoitteella tai webervetonit 120 Reno Saneerausplaanolla voidaan pintamateriaali valita vapaasti.

Huom!

Kapseloitua rakennetta ei saa rikkoa pinnoitustyön yhteydessä tai läpivientejä tehtäessä.

Sisäpuolisen tiivistyksen vaikutus rakenteen kosteuskäyttäytymiseen on huomioitava suunnittelussa.