Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)

Ratkaisun edut

  • Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutumisen seinän läpi sisätiloihin
  • Estää maaperän kosteuden ja haitta-aineiden pääsyn huonetilaan

Tehokas keino estää rajallisella alueella rakenteissa olevien epäpuhtauksien aiheuttamien haitta-aineiden kulkeutuminen sisäilmaan.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Haitta-aineiden kapselointi soveltuu rakenteissa rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden eristyskorjaukseen.
Ilmavuotojen tiivistyskorjausta voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun rakennuksen ulkovaipassa on kosteusvaurioituneita materiaaleja, joista vaipassa olevien aukkojen kautta kulkeutuu epäpuhtauksia sisätiloihin.

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Haitta-aineiden kapselointi soveltuu rakenteissa rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden tiivistyskorjaukseen. Kapselointikorjauksessa haitalliset aineet jätetään rakenteeseen mutta niiden kulkeutuminen sisäilmaan estetään.

Betoni on itsessään ilmatiivis, joten betoniseinissä saumojen ja karmien tiivistys on usein riittävä estämään vuotoilman kulkeutuminen esim. sandwich elementistä sisätiloihin.

Työohjeet

Käyttökohteet

Rajallisella alueella esiintyvien ja sisäilmaan kulkeutuvien haitta-aineiden kuten radonin, erinäisten mikrobiperäisten sekä PAH- tai VOC-yhdisteiden eristyskorjaus. Ilmavuotojen tiivistäminen siten, että kosteusvaurioituneiden materiaalien aiheuttamien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen estyy.

Alusta

Maalit ja tasoitteet poistetaan puhtaaseen ja lujaan pintaan asti. Hiontapöly puhdistetaan huolellisesti imuroinnilla. Tarvittavat oikaisut ja tasoitukset tehdään MT Märkätilatasoitteella, kun tasoitus ja oikaisutarve on 0-10 mm (tehdään tarvittaessa verkotettuna Weber Lasikuituverkolla). Suuremmissa kerrosvahvuuksissa käytetään MTL Märkätilalaastia, kerrosvahvuus 10-40 mm (tarvittaessa verkotettuna Weber Teräsverkolla). Rakenteen halkeamat suositellaan injektoitavaksi webertec injektointiepoksilla ennen tasoitteen levittämistä. Alustan vetolujuusvaatimus 4712 Tiivistysepoksille on 1,0 MPa. Levyseiniä ei ole suositeltua kapseloida. Mikäli rakenteessa esiintyy liikkeitä, on tasoituksen yhteydessä käytettävä verkotusta. Rakenteellisten halkeamien kohdalle tehdään liikuntasaumat.

Työohjeet

Seinän ja katon- kapselointitiivistys

Käsittely weberfloor 4712 Tiivistysepoksilla tehdään seinälle kauttaaltaan ennen lattian ja seinän rajakohdan tiivistystä. Haitta-ainekapseloinnissa epoksikäsittely tehdään aina kahteen kertaan siten, että kokonaismenekki on vähintään 0,6 kg/m², tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Epätasaiset alustat tulee ylitasoittaa ennen epoksointia. Työmaalla tulee valvoa ja seurata ainemenekkejä ja havainnoida visuaalisesti, että epoksikerros on ulotettu tasaisesti joka paikkaan. Levitys tapahtuu helpoiten esim. mohairtelalla. Tiivistysepoksi telataan aina ristiin, jotta varmistutaan riittävästä ja tasaisesti kerrosvahvuudesta. Toinen kerros tiivistysepoksia levitetään ensimmäisen kerroksen ollessa vielä tahmea. Työn helpottamiseksi ja riittävän kerrosvahvuuden varmistamiseksi voidaan kapselointiepoksiin lisätä webertec PU Paksunninta, max. 0,5 % painoprosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 4dl/10 kg:n tiivistysepoksipurkki. Paksunnin ei vaikuta tiivistysepoksin ominaisuuksiin. Paksunninta lisätään vähitellen tuotteeseen samanaikaisesti voimakkaasti sekoittaen kunnes massa on homogeenista.

Levitys kattopinnoille tapahtuu parhaiten paksunnetulla massalla telaamalla ristiin. Jälkitelaus on suositeltua roiskeiden ja pisaroiden välttämiseksi. Lisäksi huomioitavaa ympäröivien pintojen huolellinen suojaus sekä työnsuorittajan riittävä suojavarustus.
Jälkimmäiseen tuoreeseen epoksipintaan voidaan kauttaaltaan sirotella webertec Kvartsihiekkaa (raekoko 0,1–0,6 mm) seuraavien kerrosten tartunnan varmistamiseksi. Vaihtoehtoisesti kovettunut epoksipinta käsitellään MD16 pohjustusaineella ennen tasoitusta. Myös kerrosten välissä voidaan käyttää hiekkaa mikäli ohjeelliset odotusajat ylittyvät kapselointityötä suoritettaessa. Ylimääräinen hiekka harjataan ja imuroidaan huolellisesti pois ennen seuraavaa työvaihetta epoksin kuivumisen jälkeen.

Jos pintaa ei tasoiteta kahden vuorokauden kuluessa, tulee epoksikerros karhentaa hiomapaperilla. Karhennettu pinta puhdistetaan huolellisesti webertec Ohentimella pyyhkimällä. Ohentimen haihduttua tehdään epoksointi uudestaan.

Työvaiheiden välinen maksimiodotusaika kapselointikerrosten välissä:

Työskentelylämpötila Maksimiodotusaika työvaiheiden välissä
+15 °C 24 h
+23 °C 12 h
+30 °C 8 h

HUOM. 4712 epoksin päällä tulee käyttää aina webertec Kvartsihiekkaa ja/tai MD 16 pohjustusainetta seuraavien kerrosten tartunnan varmistamiseksi.

Rajakohtien ja läpivientien tiivistys

Nurkat, pielet ja muut hankalasti tiivistettävät kohdat tiivistetään webertec Superflex D2 Eristyslaastilla ja weber ST 120-vahvistusnauhalla weber ilmavuotojen tiivistysratkaisun mukaisesti. Pohjustukseen käytetään MD16 pohjustusainetta (laimennussuhde tuotekortin ohjeiden mukaisesti). Kulmissa käytetään weber OC ja IC kulmapaloja. Patterien läpivienteihin löytyy omat tiivistyskappaleet. Pohjustusaineen kuivuttua alustaan vahvistusnauhan ja kulmapalojen alueelle levitetään run-saasti webertec Superflex D2 Eristyslaastia voimakkaasti painaen. Vahvistusnauha tai kulmapalat painetaan tuoreeseen D2 Eristyslaastiin lastalla painaen, niin ettei nauhan ja alustan väliin jää ilmataskuja. Nauhan kuivuttua paikalleen levitetään D2 Eristyslaasti kauttaaltaan nauhan pääälle ja n. 3 cm nauhan reunojen yli.

Tiivistetyn seinän pinnoitus

Seinäpinta tasoitetaan weber V+ Hienotasoitteella tai webervetonit LR+ Pintatasoitteella. Tasoitus voidaan tällöin tehdä ilman hiekkasirottelua. Tällöin on käytettävä MD16 pohjustusainetta (laimennus 1:3) ennen tasoitetta. Tarvittaessa käytetään tasoitetyössä weber Tasoiteverkkoa, joka painetaan märkään tasoitteeseen. Verkon yli levitetään välittömästi sama tasoite siten, ettei verkon pintakuvio näy läpi. Tasoitetta käytetään vähintään 2 mm kerrospaksuudella ja verkko limitetään 50 mm.

Maalaus voidaan suorittaa esim. weber Silikaattimaalilla tai muilla tarkoitukseen soveltuvilla seinä- ja kattomaaleilla. Sisäpuolisen vedeneris-tyksen vaikutus rakenteen kapillaariseen vedennousuun on huomioitava suunnittelussa. Katso ratkaisu: weber kapillaarikatkon injektointi.

Huom!

Kapseloitua rakennetta ei saa rikkoa pinnoitustyön yhteydessä tai läpivientejä tehtäessä. Listoitukset tulee tehdä liimaamalla. Sisäpuolisen tiivistyksen vaikutus rakenteen kosteuskäyttäytymiseen on huomioitava suunnittelussa.