Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kapillaarikatkon injektointi

Ratkaisun edut

  • Kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu
  • Katkaisee kapillaarisen vedennousun kellareissa
  • Täydentää Weber Suolankeräysrappausratkaisua
  • Voidaan suorittaa paineettomana tai matalapaineinjektointina injektointipumpulla

Kosteuden kapillaarinen nousu pystysuunnassa kellarin tiilirakenteisessaulko- tai väliseinässä voidaan katkaista ns. kapillaarikatkon injektoinnilla. Injektoinnissa rakenteen alaosaan porataan tasaisin välimatkoin reikiä, joiden kautta rakenteeseen imeytetään kapillaarikatkon muodostavaa injektointiainetta. Menetelmä soveltuu tiili- ja muiden muurattujen rakenteiden injektointiin.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kosteuden kapillaarinen nousu pystysuunnassa kellarin tiilirakenteisessa ulko- tai väliseinässä voidaan katkaista ns. kapillaarikatkon injektoinnilla. Matalapaineinjektoinnilla voidaan injektoida muurattujen rakenteiden kuten tiili-, harkko- tai siporex-seinien kapillaarikatkoja.

 

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Kosteuden kapillaarinen nousu pystysuunnassa kellarin tiilirakenteisessa ulko- tai väliseinässä voidaan katkaista ns. kapillaarikatkon injektoinnilla.

Alusta

Seinärakenteen kosteuden tulee alittaa 95 % (matalapaineinjektointi) tai 90 % (paineeton injektointi) ennen työn aloittamista, injektointiaine imeytyy paremmin seinässä mitä kuivempi käsiteltävä rakenne on. Kapillaarikatkon toimivuuden kannalta on tärkeää, että injektointiaine täyttää injektoitavan alueen täydellisesti. Injektoitava seinän kohta vedeneristetään webertec Superflex D2 Eristyslaastilla lattian ja seinän rajapinnasta vähintään 20 cm porareikiä ympäröivältä alueelta. Ennen Superflex D2 -tuotteen levittämistä alusta tarvittaessa ylitasoitetaan MT Märkätilatasoitteella tai MTL Märkätilalaastilla.

Työohjeet

Paineeton injektointi / webertec 946 Injektointiaine

Seinään porataan halkaisijaltaan noin 16 mm:n reiät 8–12 cm:n välein vaakasuoraan tai alaviistoon. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen porata injektoitavat reiät kahteen riviin limittäin. Paksuissa seinissä on suositeltua, jos mahdollista, porata reiät seinän molemmilta puolilta. Ennen porausta varmistetaan, että poranreiät läpäisevät vähintään yhden muurauslaastisauman. Poraus on kuitenkin tehtävä mahdollisimman lähellä lattiapintaa. Poraus ulotetaan noin 50 mm:n etäisyydelle seinän vastakkaisesta pinnasta.

Injektointi webertec 946 Injektointiaineella tehdään reikien puhdistuksen jälkeen esim. webersys Puristimella. Injektointi aloitetaan alemmasta rivistä ja täyttö aloitetaan reiän pohjalta. Reiän täyttyessä injektointiputkea vedetään samalla varovasti hitaasti ulospäin varmistaen että reikä täyttyy kauttaaltaan. On suositeltua suorittaa injektointi kahteen kertaan, jotta varmistutaan riittävän kapillaarikatkon syntymisestä.

Injektointireiät suljetaan huolellisesti esim. webertec Superflex D2 Eristyslaastilla injektoinnin jälkeen.

Matalapaineinjektointi / webertec 940 E Injektointiaine

Yli 40 cm paksuisissa seinissä, joiden kosteus on enintään 95 %,  suositellaan matalapaineinjektointia. Ennen reikien porausta seinälle levitetään Superflex D2 Eristysslaasti noin 20 - 30 cm korkeudelle. Seinään porataan halkaisijaltaan noin 18 mm:n reiät 10-12 cm:n välein alaviistoon 25-45 asteen kulmassa. Ennen porausta varmistetaan, että poranreiät läpäisevät vähintään kaksi muurauslaastisaumaa. Poraus on kuitenkin tehtävä mahdollisimman lähellä lattiapintaa. Kapillaarikatkon toimivuus varmistetaan, kun poranreiät tehdään kahteen päällekkäiseen riviin limittäen. Poraus ulotetaan noin 50 mm:n etäisyydelle seinän vastakkaisesta pinnasta. Yli metrin paksuisissa seinissä ja kulmissa poraus tulisi mikäli mahdollista tehdä seinän molemmilta puolilta. Porauksen jälkeen reiät puhdistetaan huolellisesti harjaamalla ja paineilmalla. 

Reikiin asennetaan injektointiaineen täyttönipat/injektointitulpat. Injektointiaine ruiskutetaan sopivalla injektointipumpulla alle 10 baarin paineella injektointireikiin. Injektointi toistetaan 60-180 minuutin jälkeen.