Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Ratkaisun edut

  • Parantaa kellarin seinän lämmöneristävyyttä
  • Ratkaisu toimii samalla routaeristeenä
  • Geosäkit toimivat myös pystysalaojina

Maanvastaisten rakenteiden ulkopuolinen korjaus, joka parantaa lämmöneristävyyttä ja varmistaa kellarin seinän pysymisen kuivana.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Maanvastaisiin rakenteisiin, kuten kellaritilojen seiniin, voi aiheutua pohjaveden ja vajovesien johdosta suuria kosteusrasituksia. Vanhoista rakennuksista puuttuvat usein salaojitukset tai olemassa olevat salaojat eivät toimi. Vaurioituneen tai puutteellisen vedeneristyksen seurauksena kosteus pääsee rakenteisiin. Näiden ensisijainen korjaaminen tulisi tehdä ulkopuolelta. 

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Maanvastaisiin rakenteisiin, kuten kellaritilojen seiniin, voi aiheutua pohjaveden ja vajovesien johdosta suuria kosteusrasituksia. Vanhoista rakennuksista puuttuvat usein salaojitukset tai olemassa olevat salaojat eivät toimi. Vaurioituneen tai puutteellisen vedeneristyksen seurauksena kosteus pääsee rakenteisiin. Näiden ensisijainen korjaaminen tulisi tehdä ulkopuolelta. 

Työohjeet

Valmistelevat työt

Perustukset kaivetaan auki siten, että salaojat voidaan tarkastaa tai asentaa uudet salaojat, jos niitä ei ole olemassa.

Perustuksien tasoitus ja vedeneristys

Perustukset käsitellään webervetonit 137 Oikaisulaastilla, jos perustuksien pinta on auki. Tarkoituksena on tukkia alustassa olevat huokoset. Tämän jälkeen maanpinnan alle jäävä seinä eristetään perusmuurilevyllä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Geosäkkien asennus

Geosäkit asennetaan perusmuurilevyjä vasten. Alin säkkikerros ladotaan lappeelleen ja muut syrjälleen. Näin varmistetaan hyvä salaojitus anturan vieressä ja salaojaputken päällä. Ladonta tehdään tiilikuvioon porrastamalla säkkejä. Säkin mitta korkeussuunnassa on 400 mm ja paksuus seinästä 200 mm. Ennen maatäyttöjä kaivannon pohjalle asennettu suodatinkangas nostetaan geosäkkien päälle kauttaaltaan. Säkkien asennuksessa on huomioitava, että säkki painuu muutaman sentin kasaan ja levenee hieman.

Kaivannon täyttö

Kun seinän vastaisena lämmöneristeenä (ja salaojituskerroksena) on käytetty geosäkkejä, voidaan kaivanto täyttää routimattomalla soralla tai siihen voidaan käyttää alkuperäistä kaivuumassaa, jos se on routimatonta maa-ainesta.

Sokkelin pinnoitus

Tarvitatessa näkyvä sokkkeli pinnoitetaan weber Silcopinnoite+ -tuotteella.