Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Välipohjarakenteen kunnostus Leca-soralla

Ratkaisun edut

  • Keraaminen pitkäikäinen täyttömateriaali
  • Kevyt materiaali, paino vain 200-250 kg/m³
  • Ei sisällä lisäaineita
  • Kotimainen ratkaisu
  • Parantaa välipohjan lämmöneristävyyttä

Vanhoissa rakennuksissa välipohjat ovat usein täynnä rakennusjätettä, joka voi aiheuttaa merkittäviä sisäilmaongelmia. Ratkaisussa välipohja avataan ja kaikki jätteet poistetaan ja välipohjaan levitetään kuivaa Leca-soraa tilalle.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Pilaantuneista välipohjien täyttömateriaaleista johtuvien sisäilmaongelmien korjaaminen Leca-soralla.

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Pilaantuneista välipohjien täyttömateriaaleista johtuvien sisäilmaongelmien korjaaminen Leca-soralla.

Alusta

Välipohjarakenne, joka koostuu alalaattapalkistosta ja palkkien välissä olevasta täytemateriaalista sekä valetusta pintalaatasta. Tavanomainen välipohjarakenne 1920- ja 1930-luvuilla.

 

Työohjeet

Valmistelevat työt

Välipohjan pintalaatta puretaan ja kaikki täytteet poistetaan puhtaalle betonipinnalle. Myös mahdolliset rakenteisiin jätetyt muottilaudoitukset poistetaan. Purkamisen jälkeen käsitellään betonipinnat tarvitatessa homeenestoaineella.

Täyttömateriaalin levitys

Leca® sora levitetään palkkien väliin palkkien yläpinnan tasoon saakka ja sorakerroksen yläpinta tasataan palkkien yläpinnan tasolle. Täyttömateriaalin päälle levitetään erotuskangas.

Pintalaatan valu

Pintalaatta valetaan erotuskankaan päälle webervetonit 8000 Lattiamassalla. Kun kerrospaksuus on yli 100 mm, käytetään webervetonit 6000. Rakennesuunnittelija määrittelee tarvittavan kerrosvahvuuden ja raudoituksen tapauskohtaisesti. Tarvittavat kallistukset tehdään valun yhteydessä. Pintalaatan kovetuttua sen pinnalle levitetään weber MD 16 Dispersiota tuotekortin ohjeiden mukaan. Dispersion kuivuttua pinta tasoitetaan webervetonit 3100 Hienotasoitteella. Webervetonit 8000 ei tarvitse pintatasoitusta.

Vedeneristys

Hienotasoitteen päälle tehdään kosteussulkukäsittely ja vedeneristys weberSafe Vedeneristysohjeen mukaan.

Laatoitus

Lattia laatoitetaan weberSafe Vedeneristysohjeen mukaan.