Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber suolankeräysrappaus

Ratkaisun edut

  • Soveltuu kellarikohteisiin, joissa ulkopuolinen saneeraus ei ole mahdollinen
  • Ratkaisulla saavutetaan yli 10 vuoden käyttöikä
  • Toimii rakenteen säilyvyyden kannalta paremmin kuin perinteiset rakenteet ja rappaukset
  • Estää suolojen kulkeutumisen seinärakenteen läpi
  • Seinä pysyy puhtaana eikä koskeutta kerry rakenteisiin

Weber Suolankeräysrappaus on kehitetty erityisesti muuratun rakenteen sisäpuoliseen korjaukseen esim. kellaritiloissa, joissa esiintyy kosteudesta ja suolan kulkeutumisesta aiheutuvia vaurioita.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kellaritilat, joissa esiintyy kosteuden ja suolan kulkeutumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Suositeltava kerrospaksuus

Laastikerroksien paksuuden ohjearvoja

Suolarasitus Laastikerrokset Kerrospaksuus
Matala webersan 954 Suolankeräyslaasti  ≥ 20 mm
Kohtalainen webersan 954 Suolankeräyslaasti ≥ 30 mm (levitetään kahtena kerroksena 15+15)
Korkea webersan 954 Suolankeräyslaasti ≥ 40 mm (levitetään kahtena kerroksena 20+20)

Dokumentit

Työohjeet

Käyttökohteet

Kellaritilat, joissa esiintyy kosteuden ja suolan kulkeutumisesta aiheutuneita vahinkoja.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly suolakiteytymät jne. poistetaan huolellisesti harjaamalla. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Halkeamat, epätasaisuudet ja näkyvästi kosteat alueet oikaistaan ja tiivistetään tarvittaessa  webertec Superflex D2 Eristyslaastilla. Tällöin on varmistettava seinärakenteen riittävä kuivuminen muuta kautta kuin eristys- ja tiivistyslaastikerroksen läpi. Seinässä olevat kolot paikataan weber PTM Pikatäyttömassalla.

 

Työohjeet

Tartuntarappaus

webersan 950 Tartuntalaasti levitetään esim. käsin laastikammalla 9x9 mm kauttaaltaan suolankeräyslaastilla rapattavalle alueelle. Tartuntalaastin on annettava kuivua ennen webersan 954 Suolankeräyslaastin levitystä.

Suolankeräysrappaus

webersan 954 Suolankeräyslaasti levitetään käsin tai koneellisesti rappauspumpulla. Laastin minimi kerrosvahvuus on 10 mm ja maksimissaan 30 mm yhdellä täyttökerralla. Mikäli halutaan paksumpi täyttö, on työ tehtävä kahteen kertaan niin, että ensimmäisen kerroksen annetaan kuivua vähintään 3 vuorokautta. Suolarappauskerroksen kokonaisvahvuus valitaan seinässä esiintyvän suolarasituksen laajuuden ja intensiteetin mukaan (yleensä: 20–40 mm). Rappauksen pinta voidaan hiertää n. 90 minuuttia kuivumisen jälkeen halutun karkeaksi. Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros jälkihoidetaan joko muovilla peittämällä tai pitämällä seinä kosteana vähintään kolme vuorokautta.

Pintatasoitus ja maalaus

webersan 954 Suolankeräyslaasti voidaan tarvittaessa ylitasoittaa webersan 956 Pintalaastilla ja maalata mineraalisella hyvin vesihöyryä läpäisevällä weber Silikaattimaalilla. webersan 956 Pintatasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslastalla. Laastin suositeltava kerrosvahvuus on 3 – 5 mm. Pinta viimeistellä sileäksi joko liipillä tai hiertämällä. Maalaus voidaan suorittaa laastin kuivuttua olosuhteista riippuen aikaisintaan vuorokauden sisällä pintatasoituksesta. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina maalataan yhtäjaksoisesti. Maalaus weber Silikaattimaalilla suoritetaan tavallisesti kahtena kerroksena tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Sisäpinnoilla Kiinnitteen käyttö Silikaattimaalin joukossa ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Maali levitetään siveltimellä, harjalla, telalla tai maaliruiskulla ohuina peittävinä kerroksina. Kuivumisaika maalauskertojen välillä on n. 12 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, RH 50%). Työvälineet ja maaliroiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä. 

Menekki

 

Suolarasitus suolapitoisuuksien mukaan, paino-%

Suolarasitus Kloridit Nitraatit Sulfaatit
Matala alle 0,2 alle 0,1 alle 0,5
Kohtalainen 0,2 - 0,5 0,1 - 0,3 0,5 - 1,5
Korkea yli 0,5 yli 0,3 yli 1,5

Laastikerroksien paksuuden ohjearvoja

Suolarasitus Laastikerrokset Kerrospaksuus
Matala webersan 954 Suolankeräyslaasti  ≥ 20 mm
Kohtalainen webersan 954 Suolankeräyslaasti  ≥ 30 mm (levitetään kahtena kerroksena 15+15)
Korkea webersan 954 Suolankeräyslaasti ≥ 40 mm (levitetään kahtena kerroksena 20+20)


Laastien menekit

Tuote Käyttötarkoitus Tuotemenekki
webersan 950 Tartuntalaasti Tartuntalaasti koville tiili- ja betonipinnoille n. 1,6 kg/m²/mm
webersan 954 Suolankeräyslaasti Huokoinen suolankeräyslaasti, kerrosvahvuudeksi valitaan suolarasituksen mukaisesti 20-40 mm n. 9 kg/m²/10 mm
webersan 956 Pintatasoite Kalkkipohjainen pintatasoite, kun halutaan sileämpi lopullinen pinta n. 1,3 kg/m²/mm
weber Silikaattimaali Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä maali suolankeräysrappauksen maalaukseen n. 0,5-0,7 kg/m² (kaksi käsittelykertaa)

Huom!

Weber Suolankeräysrappausjärjestelmä on WTA:n testiohjelmien mukaisesti testattu ja hyväksytty (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft fur Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) Järjestelmän toiminta perustuu kosteuden ja suolojen hallintaan. Suolat kiteytyvät huokoiseen ja paksuun suolankeräysrappauskerrokseen vesihöyryn haihtuessa sisäilmaan. Ratkaisua voidaan tarvittaessa täydentää Kapillaarikatkon injektoinnilla. Katso lisätiedot ratkaisusta Kapillaarikatkon injektointi.

Weberin suolankeräysrappausratkaisulla on Suomessa vähintään 10 vuoden käyttöikä. Betonirakenteisen seinän vesihöyryavoin ratkaisu voidaan tehdä weberin rappaustuotteilla sekä silikaattimaalia käyttäen.