Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit RB 30/3 K

Ruiskubetoni kuidullinen

webervetonit RB 30/3 K
webervetonit RB 30/3 K

Tuotteen edut

  • Lujuus 35-50 MN/m²
  • Muovikuituvahvisteinen

Suola-pakkaskestävä R3-luokan ruiskubetoni betonin rakenteelliseen korjaukseen kuivaruiskumenetelmälle. Maksimi raekoko 3 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Perustusten vahvistus, vaikeasti muotitettavat valukohteet, rapautuneiden betonipintojen korjaus, terästen suojabetonikerroksen kasvattaminen sekä luonnonkivimuurien saumaus.

Säilyvyysaika

12 kk

Menekki

25-27 kg/m²/10 mm:n kerros, sis. hukkaa n. 20 %

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki 25-27 kg/m²/10 mm:n kerros, sis. hukkaa n. 20 %
Valmista massaa n. 480 l/1000 kg
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-3 mm
Lisäaine Muovikuituja
Tartuntalujuus 28 vrk > 1,5 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 28 vrk n. 35-50 MN/m², riippuu käytetystä vesimäärästä ja jälkihoidosta
(EN 12190)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 1,5 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Kalustosuositus Weber laastiasema
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki. Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.3 (ruiskubetonointi tai laastin ruiskutus) tai 7.1 (raudoituksen betonipeitteen paksuntaminen laastilla) mukaisesti ruiskubetonoimalla. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R3 vaatimukset. Käyttökohteita ovat esim. perustusten vahvistus, vaikeasti muotitettavat valukohteet, rapautuneiden betonipintojen korjaus, terästen suojabetonikerroksen kasvattaminen sekä luonnonkivimuurien saumaus.

Alusta

Alusbetoni puhdistetaan ja karhennetaan huolellisesti. Vaurioituneen betonin poistoon suositellaan vesipiikkausta. Paljastuneet teräkset puhdistetaan ja suojataan tarvittaessa webervetonit REP 05 Korroosiosuojalaastilla. Alusta kastellaan tarvittaessa ruiskutustyötä edeltävänä päivänä ja vielä kevyesti ennen ruiskutustyön aloitusta. Alustan on oltava mattakostea työn käynnistyessä.

Sekoitus

Ruiskubetoniin lisätään työmaalla vesi. Pölyämisen estämiseksi sekä ruiskutetun kerroksen tasalaatuisuuden varmistamiseksi kannattaa massa esikostuttaa ennen ruiskutusta. Sopiva kosteuspitoisuus esikostutuksen jälkeen on n. 6 paino-%. Esikostutus on helpointa suorittaa ns. jatkuvatoimisella ruuvisekoittimella, joka on liitetty Weberin kuivatuotesiiloon.

Työohjeet

Työn suorituksessa noudatetaan BY 41: BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSOHJEET 2007 sekä Liikenneviraston SILKO-ohjeiston ohjeita.Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.Ruiskubetonin pinta voidaan jättää suoraan ruiskupinnalle tai se voidaan leikata ohjureita pitkin ja hiertää. Ohjurit on poistettava ja kolot täytettävä välittömästi leikkauksen jälkeen ennen hiertoa, jotta vältyttäisiin valmiin pinnan värieroilta.Hiertopinta vastaa InfraRYL kohdan 42020.3.8.4 mukaista pintaa, eikä pintaa tarvitse näin ollen enää uudelleen ruiskuttaa hienompirakeisella pintakerroksella. Pintastruktuuri voidaan varmistaa tekemällä ennakkokoe.

Jälkihoito

Ruiskutuksen jälkeen betoni on jälkihoidettava kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen tuoreesta betonista esim. muovipeitteillä vähintään 7 vrk:n ajan. Jälkihoito on aloitettava välittömästi ruiskutuksen jälkeen suojaamalla tuore pinta suoralta auringonvalolta ja tuulelta. Jälkihoito voidaan tehdä myös sopivalla jälkihoitoaineella. Tarvittaessa on työskentelyalue eristettävä esim. suojahuputuksella haitallisten ympäristöolosuhteiden vaikutuksen vähentämiseksi.