Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webervetonit RB 50/5 K

Ruiskubetoni kuidullinen

webervetonit RB 50/5 K
webervetonit RB 50/5 K

Tuotteen edut

  • Lujuus 50-60 MN/m²
  • Muovikuituvahvisteinen
  • SILKO-hyväksytty

Suola-pakkaskestävä R4-luokan ruiskubetoni betonin rakenteelliseen korjaukseen kuivaruiskumenetelmälle. Maksimi raekoko 5 mm. Saatavissa myös pienemmällä raekoolla (RB 50/3 K) tai ilman kuituja (RB 50/5). Tilauksesta myös SR-sementillä (pienin toimituserä 50 tonnia).

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Siltojen korjaus, perustusten vahvistus, vaikeasti muotitettavat valukohteet, rapautuneiden betonipintojen korjaus, terästen suojabetonikerroksen kasvattaminen sekä vapaamuotoiset betonirakenteet.

Säilyvyysaika

12 kk

Menekki

n. 30 kg/m²/10 mm:n kerros, sis. hukkaa n. 30 %

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 30 kg/m²/10 mm:n kerros, sis. hukkaa n. 30 %
Valmista massaa n. 480 l/1000 kg
Sideaine CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti
Runkoaine Luonnonhiekka 0-5 mm
Lisäaine Muovikuituja
Tartuntalujuus 28 vrk > 2,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 28 vrk n. 50-60 MPa (EN 12390-3)
Estetty kutistuminen/laajeneminen Tartuntalujuus testin jälkeen
> 2,0 MPa (EN 12617-4)
Paloluokka A1 (EN 13501-1)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
(EN 13687-1)
Karbonatisoitumiskestävyys Hyväksytty (EN 13295)
Kloridipitoisuus < 0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kalustosuositus Weber laastiasema
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 1000 kg:n suursäkki.
Irtotoimituksena siiloissa.
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.3 (ruiskubetonointi tai laastin ruiskutus) tai 7.1 (raudoituksen betonipeitteen paksuntaminen laastilla) mukaisesti ruiskubetonoimalla. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset. Käyttökohteita ovat esim. siltojen korjaus, perustusten vahvistus, vaikeasti muotitettavat valukohteet, rapautuneiden betonipintojen korjaus, terästen suojabetonikerroksen kasvattaminen sekä vapaamuotoiset betonirakenteet.

Alusta

Alusbetoni puhdistetaan ja karhennetaan huolellisesti. Vaurioituneen betonin poistoon suositellaan vesipiikkausta. Paljastuneet teräkset puhdistetaan ja suojataan tarvittaessa weber REP 05 Korroosiosuojalaastilla. Alusta kastellaan tarvittaessa ruiskutustyötä edeltävänä päivänä ja vielä kevyesti ennen ruiskutustyön aloitusta. Alustan on oltava mattakostea työn käynnistyessä.

Sekoitus

Ruiskubetoniin lisätään työmaalla vesi. Pölyämisen estämiseksi sekä ruiskutetun kerroksen tasalaatuisuuden varmistamiseksi kannattaa massa esikostuttaa ennen ruiskutusta. Sopiva kosteuspitoisuus esikostutuksen jälkeen on n. 6 paino-%. Esikostutus on helpointa suorittaa ns. jatkuvatoimisella ruuvisekoittimella, joka on liitetty Weberin kuivatuotesiiloon.

Työohjeet

Työn suorituksessa noudatetaan BY 41: BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSOHJEET 2007 sekä Liikenneviraston SILKO-ohjeiston ohjeita.Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.Ruiskubetonin pinta voidaan jättää suoraan ruiskupinnalle tai se voidaan leikata ohjureita pitkin ja hiertää. Ohjurit on poistettava ja kolot täytettävä välittömästi leikkauksen jälkeen ennen hiertoa, jotta vältyttäisiin valmiin pinnan värieroilta.Hiertopinta vastaa InfraRYL kohdan 42020.3.8.4 mukaista pintaa, eikä pintaa tarvitse näin ollen enää uudelleen ruiskuttaa hienompirakeisella pintakerroksella. Pintastruktuuri voidaan varmistaa tekemällä ennakkokoe.

Jälkihoito

Ruiskutuksen jälkeen betoni on jälkihoidettava kastelemalla ja estämällä kosteuden haihtuminen tuoreesta betonista esim. muovipeitteillä vähintään 7 vrk:n ajan. Jälkihoito on aloitettava välittömästi ruiskutuksen jälkeen suojaamalla tuore pinta suoralta auringonvalolta ja tuulelta. Jälkihoito voidaan tehdä myös sopivalla jälkihoitoaineella. Tarvittaessa on työskentelyalue eristettävä esim. suojahuputuksella haitallisten ympäristöolosuhteiden vaikutuksen vähentämiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava Valmistava tehdas
6415990350419 1000 kg Suursäkki 1 Ojakkala
6415910010621 1000 kg Suursäkki 1 Oulu
6415990350433 Irtotoimitus Tonni - Ojakkala