Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm 507

Lämmöneristyslaasti

webertherm 507
webertherm 507

Tuotteen edut

  • Erittäin hyvä lämmöneristävyys, lambda-arvo 0,07 W/mK
  • Suuret, 20-50 mm:n täytöt kerralla!
  • Ruiskutettava tai käsin levitettävä

Kalkkisementtipohjainen kevyt lämmöneristyslaasti kuivien tilojen sisäseiniin kerrospaksuudelle 20-100 mm.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien oikaisu- ja lämmöneristyslaasti, jota käytetään sekä uudis- että erityisesti korjausrakentamisessa, kun halutaan parantaa seinärakenteen lämmöneristyskykyä.

Menekki

2-3 kg/m²/10 mm:n kerrosvahvuus

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki 2-3 kg/m²/10 mm:n kerrosvahvuus
Vähimmäiskerrospaksuus 20 mm
Enimmäiskerrospaksuus 100 mm
Vedentarve n. 12 l/14 kg
Käyttölämpötila Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Sideaine Sementti ja sammutettu kalkki
Runkoaine Luonnonhiekka, EPS-pallot ja kalkkikivi
Puristuslujuus 28 vrk > 0,4 MPa (EN 1015-11)
Paloluokka B1 (SFS-EN 1745)
Lämmönjohtavuus Lambda-arvo 0,07 W/mK
Vedenimukyky Luokka W1 (EN 998-1)
Tiheys < 0,3 kg/l
Värisävy Harmaa
Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus 14 kg:n (75 litran) säkki
Tuotehyväksynnät CE

Työohjeet

Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien oikaisu- ja lämmöneristyslaasti, jota käytetään sekä uudis- että erityisesti korjausrakentamisessa, kun halutaan parantaa seinärakenteen lämmöneristyskykyä.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat betoni-, kevytbetoni-, Leca® harkko- ja tiiliseinät. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tartunnan parantamiseksi. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Sileillä ja heikosti imevillä pinnoilla, esim. betoni käytetään tartuntasiltana webervetonit 410 Ohutrappauslaastia tai webervetonit RF Saneerauslaastia. Ennen rappausta seinä verkotetaan kuumasinkityllä weber Teräsverkolla. Verkko asennetaan esim. weber RVK 10/6 Rappausverkon kiinnikkeillä keskelle Therm-rappausta.

Sekoitus

Säkillinen (14 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan n. 12 litraan puhdasta vettä. Massaa sekoitetaan 2-4 min esim. porakonevispilällä. Veden yliannostusta ei saa tapahtua, jotta laasti saavuttaa riittävän keveyden, lujuuden ja lämmöneristävyyskyvyn. Veden yliannostus lisää myös halkeiluriskiä. Erityisesti ruiskutettaessa laastin on oltava jäykkää, jotta laasti ei erotu letkuissa. Laastin käyttöaika veden lisäyksen jälkeen on n. 3 tuntia (+20 °C). Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Työohjeet

Laasti levitetään joko käsin tai koneellisesti laastiruiskulla. Suositeltavin levitys- ja sekoitustapa on käyttää sopivaa jatkuvatoimista sekoittaja/pumppuyhdistelmää. Jotta saavutetaan yli 50 mm:n kerrosvahvuus on laastia levitettävä kahteen tai useampaan kertaan siten, että edellinen kerros on jäykistynyt riittävästi. Alla oleva kerros ei kuitenkaan saa olla kuivunut yli kolmea vuorokautta. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan laastin kovettuminen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen, muutaman päivän ajan.

Pinnoitus

Lämmöneristyslaastilla käsitelty pinta voidaan tasoittaa liimasideaineisilla webervetonit -tasoitteilla tai maalata. Pinnoitus voidaan tehdä aikaisintaan viikon kuluttua rappauksesta.

Käytännön neuvoja

Epäselvissä tilanteissa on aina syytä ottaa yhteyttä Weberin tekniseen neuvontaan.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
4011361131100 14 kg Säkki 32