Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betonipintojen korjaus

Ratkaisun edut

  • Yhteensopivat tuotteet
  • Testattu ja todettu toimivaksi Suomen ilmastossa
  • Helposti käytettävät ratkaisut

Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden korjaustyö onnistuisi mahdollisimman hyvin ja tavoitteeksi asetettu korjauksen käyttöikä saavutettaisiin.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonisten vaaka- ja pystypintojen korjaus

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Tuote Käyttökohde Kerrosvahvuus
webervetonit REP 05 Korroosiosuojalaasti Puhdistettujen betoniraudoitteiden korroosionsuojaukseen ja tartuntalaastina REP-korjauslaastien alla Peittävä kerros
webervetonit REP 20 Ruiskukorjauslaasti Ruiskutettava korjauslaasti betonirakenteiden korjauksisiin, täytöihin ja oikaisuihin 10 - 30 mm
webervetonit REP 25+ Korjauslaasti Oikaisuun, täyttöön ja paikkaukseen sekä vaaka- että pystypinnoilla betonirakenteille, joidenlujuusluokka on alueella 20...35 MPa 5 - 20 mm, täytöissä 50 mm
webervetonit REP 45 Korjauslaasti Oikaisuun, täyttöön ja paikkaukseen sekä vaaka- että pystypinnoilla betonirakenteille, joidenlujuusluokka on alueella 35...55 MPa 5 - 20 mm, täytöissä 50 mm
webervetonit REP 970 Tasoituslaasti Betoninpinnassa esiintyvien epätasaisuuksien ja tasoitukseen julkisivun- tai parvekekorjauksen yhteydessä 2 - 4 mm
webervetonit REP 975 Tasoituslaasti Betonipinnan tasoitukseen ja pintakuvion tekoon julkisivun- tai parvekekorjauksen yhteydessä 3 - 10 mm
webervetonit REP 65 Korjauslaasti Oikaisuun, täyttöön ja paikkaukseen sekä vaaka- että pystypinnoilla betonirakenteille, joidenlujuusluokka on alueella 40..60 Mpa ja joissa tarvitaan sulfaatinkestävää laastia

5 - 20 mm, täytöissä 50 mm

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonisten vaaka- ja pystypintojen korjaus

Työohjeet

Yleiset työohjeet

Lue aina huolellisesti tuotteen tuotekortti ennen työhön ryhtymistä! Säkkiteksti sisältää ainoastaan tärkeimmät tuotetiedot, tarkemmat ohjeet löytyvät tuotekorteista.
Ilman, laastin ja alustan lämpötilan on oltava yli +5 °C sement-tipohjaisia tuotteita käytettäessä. Korjattava alue tulee suojata suoralta auringonvalolta sekä tuulelta. Suurissa kohteissa on kohteen huputus suositeltavaa. Huputus suojaa työkohteen ympäristöä myös pölyn leviämiseltä.

Alustan käsittely

Vaurioitunut betoni, vanha maali tai pinnoitekerros sekä muut tartuntaa mahdollisesti heikentävät aineet kuten pöly ja öljy poistetaan. Alustan pinnan karkeudesta riippumatta kaikki pinnat on lopuksi aina puhdistettava huolellisesti painepesulla.

Esityöt

Paikattavalle alueelle jäävät teräkset puhdistetaan huolellisesti, Teräkset suojataan välittömästi webervetonit REP 05 Korroosionsuojalaastilla kahteen kertaan.

Laastin sekoitus

Laastit sekoitetaan koneellisesti. Sekoitukseen voidaan käyttää porakonevispilää tai tehokasta betonisekoitinta.

Tartuntakerroksen teko

Tartunnan varmistamiseksi suoritetaan pohjustus samalla laastilla kuin itse täyttökin tehdään. Myös webervetonit REP 05 soveltuu käytettäväksi tartuntasiltana.

Pystypintojen täyttö

Korjauskohdan täyttö tehdään heti tartuntalaastin harjauksen jälkeen . Kun korjauskohdan syvyys on 20–30 mm, tehdään korjaus yleensä kertatäyttönä webervetonit REP 25+ tai REP 45 Korjauslaastilla. Yli 30 mm:n kerrosvahvuudet tehdään kahdessa tai useammassa vaiheessa.

Pystypintojen täyttö ruiskuttamalla

Kun tehdään betonisten sisäkuorien oikaisuja tai kasvatetaan betonipeitettä parveke- tai sokkelirakenteissa, voidaan käyttää webervetonit REP 20 Ruiskukorjauslaastia. Työ suoritetaan ruuvi- tai mäntäpumpulla märkäseosmenetelmällä, jossa ilma lisätään suukappaleessa. Korkeamman lujuuden vaativille ja rasitusluokitetuille alustoille käytetään webervetonit RL 45 Ruiskulaastia C35/45-4.

Korjatun paikan tasaus

Täytettyjen paikkojen tasaus tehdään leikkaamalla liika massa pois. Paikan annetaan kuivua vähintään vuorokauden ajan.

Pystypintojen tasaus ja viimeistely

Karkeilla korjauslaasteilla täytetyt ja tasatut pinnat käsitellään tarpeen mukaan REP Tasoituslaasteilla. Haluttaessa erittäin sileää pintaa, alusta tasoitetaan webervetonit REP 970 Betonitasoitteella. Riittävän suorat, vaurioitumattomat, puhdistetut ja karhennetut betonipinnat voidaan käsitellä myös suoraan REP Tasoituslaastilla.Harjattu pinta voidaan tehdä REP Tasoituslaastilla. Harjan karkeus valitaan halutun pintastruktuurin mukaan.Pinnan viimeistely hiertämällä onnistuu hyvin webervetonit REP 975 Tasoituslaastilla. Pinnan viimeistely suoritetaan joko puu- tai muovilastalla hiertäen.

Huom!

webervetonit REP-korjauslaastien tuoteominaisuudet on testattu BY 41:n ”Betonirakenteiden korjausohjeet”, Liikenneviraston SILKO-ohjeiston tai RakMK B4: ”Betoninormit, erikoislaastit” mukaisesti ja ne ovat EU-standardien mukaisia.

Vaihtoehtoiset tuotteet

Työvaihe 2

webervetonit REP 45

Työvaihe 3

webervetonit REP 975 tai 
webervetonit REP 970

Työvaihe 4

weber 772