Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Julkisivubetonirakenteiden pintakäsittelyt

Ratkaisun edut

 • Ratkaisut avoimiin, puoliavoimiin sekä tiivisiin pintakäsittelyihin
 • Yhteensopivat tuotteet
 • Testattu ja todettu toimivaksi Suomen ilmastossa

Betonirakenteiden pintakäsittely voidaan toteuttaa erilaisilla tuotteilla aina kalvoa muodostamattomista ns. impregnointiaineista paksukalvoisiin, halkeamia silloittaviin ja ohutrappaus-tyyppisiin pinnoitteisiin saakka. Kosteustekninen toiminta on ulkobetonirakenteiden kannalta yksi tärkeimmistä tuotteiden tekniseen toimivuuteen liittyvistä luokitteluperusteista.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Ulkona olevien betonirakenteiden pinnoittaminen

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Pinnoitustyyppi  Tuote  Sd (m)
Suojapinnoitus  weber 771 Akryylimaali  0,37
   weber 772 Elastinen Akryylimaali 0,48
Huoltopinnoitus weber Silcomaali 0,08
Impregnonti  weber Concrete Impregnation 0,02

Vesihöyrynvastuksen suhteen pinnoiteryhmien välisenä raja-arvona voidaan pitää Suomen olosuhteissa 0,5 m:n ilmakerroksen vesihöyrynvastusta vastaavaa vastusarvoa eli ns. Sd-arvoa. Tämä tarkoittaa, että alle 0,5 m:n vastuksen omaavia tuotteita pidetään vesihöyryn suhteen avoimina (pintakäsittely ei hidasta merkittävästi rakenteen kuivumista) ja tätä suuremman vastuksen omaavia tiiviinä (pintakäsittely pienentää rakenteen kuivumiskykyä).

Työohjeet

Käyttökohteet

Ulkona olevien betonirakenteiden pinnoittaminen

Työohjeet

Pintakäsittelytyypit on ryhmitelty kolmeen ryhmään seuraavasti:

 • Avoin pintakäsittely
 • Puoliavoin pintakäsittely
 • Tiivis pintakäsittely

Avoin pintakäsittely sallii sekä veden että vesihöyryn lähes vapaan liikkumisen pinnoitteen läpi pintakäsittelemättömän betonin tapaan.
Puoliavoin pintakäsittely hidastaa veden imeytymistä pinnoitteen läpi, mutta ei juuri hidasta vesihöyryn poistumista rakenteesta.
Tiivis pintakäsittely hidastaa selvästi sekä veden että vesihöyryn kulkua pinnoitteen läpi. Tähän ryhmään kuuluvat monet orgaaniset maalit ja pinnoitteet.
Kalvonmuodostuksen pohjalta pintakäsittelyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

 • Kalvoa muodostamattomat pintakäsittelyt
 • Kalvon muodostavat pinnoitteet
 • Halkeamia silloittavat pinnoitteet.

Kalvoa muodostamattomia pintakäsittelyjä kutsutaan yleensä impregnoinneiksi. Tähän ryhmään voidaan luokitella myös avoimet mineraalipohjaiset pinnoitteet.
Kalvon muodostavat pinnoitteet ovat normaaleja betonipinnan maalaamisessa käytettäviä tuotteita, jotka eivät imeydy merkittävästi alustaan, vaan muodostavat sen pintaan ohuen kalvomaisen kerroksen (0,1-1 mm).
Halkeamia silloittavat pinnoitteet ovat yleensä suhteellisen paksukalvoisia ja joustavia tuotteita, jotka sallivat halkeamien avautumisen pinnoitusalustaan ilman, että pinnoite halkeaa.

Pintakäsittelytavan valinta

Pintakäsittelyä valittaessa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita:

 • Värisävy, pinnan rakenne, kiilto
 • Alustan laatu
 • Mekaanisen kulutuksen taso, ulkoiset rasitusolosuhteet
 • Huollettavuus ja korjattavuus
 • Käyttöikä
 • Työtekniikka ja kustannukset, suojaustarpeet

Alustan korjaus

Mahdollinen betoninkorjaus- ja paikkaus tehdään weber.vetonit REP korjauslaasteilla ennen pinnoitusta. Hyväkuntoisella betonilla voidaan käyttää weber.vetonit REP 960 Betonitasoitetta betonialustan osittaiseen viimeistelyyn yhtenäisen lopullisen maalipinnan aikaansaamiseksi.

Avoin pintakäsittely

Pinnoitus weber Silikaattimaalilla

 • Sementtimaalilla tai rappauksella voidaan toteuttaa avoin, hengittävä pinta
 • Käsittely varmistaa esim. parvekkeiden alapinnan kuivumisen
 • Hyväkuntoisen, mutta likaantuneen betonijulkisivun ilme saadaan uudistetuksi edullisesti
 • Huonokuntoisemmalle betonille saadaan jatkoaikaa ennen perusteellisempaa korjausta

Puoliavoin pintakäsittely

Pinnoitus weber Silcomaalilla

 • Hyväkuntoisen, mutta likaantuneen, betonijulkisivun ilme saadaan uudistetuksi edullisesti
 • Tuote ei anna rakenteelle suojaa karbonatisoitumista vastaan
 • Huonokuntoisemmalle betonille saadaan jatkoaikaa ennen perusteellisempaa korjausta
 • Käsittely nopeuttaa betonin kuivumista ja hidastaa sen vaurioitumista
 • Impregnointikäsittely ennen pinnoitusta pidentää huoltopin-noituksen elinikää

Tiivis pintakäsittely

Suojapinnoitus weber 771 ja 772 maaleilla

 • Orgaaninen pinnoite, akryylimaali
 • Suojaa karbonatisoitumiselta, kuitenkin hyvä vesihöyrynläpäisy-Hidastaa alustan kastumista

Tarvittaessa elastinen ja halkeamia silloittava pinnoite käytetään weber 772 Elastista Akryylipinnoitetta

 • kun betonissa on pintahalkeamia
 • kun halutaan suurempi suoja karbonatisoitumista vastaan

Huom! Suurempi menekki 0,7 l/m². Suojapinnoitus suojaa alusbetonia karbonatisoitumiselta 

Impregnointi

 • Käytetään huolto- tai suojapinnoituksen alla lisäämään betonin vedenhylkivyyttä
 • Tunkeutuu syvälle betoniin ja lisää siten betonin elinikää myös suojapinnoitteen tai maalin vauriotuessa
 • Impregnointi ei itsessään suojaa betonia karbonatisoitumiselta, mutta vähentää kosteusrasituksen aiheuttamaa terästen korroosiota.

Vaihtoehtoiset tuotteet

Työvaihe 3: weber Silcomaali, weber 772 Elastinen akryylimaali