Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Juotosasennukset

Ratkaisun edut

  • Yhteensopivat lujuusluokitellut tuotteet
  • Testattu ja todettu toimivaksi Suomen ilmastossa
  • Vaativiin rakenteellisiin juotoksiin

webervetonit Juotosbetonit ovat korkealaatuisia erikoisbetoneja, jotka perustuvat viimeisimpään sideaine- ja lisäaineteknologiaan. Juotosbetoneille tyypillinen ominaisuus on niiden lievä paisuminen valun alkuvaiheessa. Paisunta varmistaa valutilan täyttymisen sekä kompensoi juotosbetonin kutistumaa.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Kone- ja laiteasennukset, kallioankkuroinnit ja -lujitukset, betonielementtien juotosvalut..

Työohjeet

Käyttökohteet

Kone- ja laiteasennukset, kallioankkuroinnit ja -lujitukset, betonielementtien juotosvalut.

Työohjeet

Kone- ja laiteasennukset

webervetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4 on soveltuvin tuote vaativiin kone- ja laiteasennuksiin. Koneasennuksissa on tärkeää suunnitella ja valmistella jälkivalutyö huolella etukäteen. Ohjeet mm. alustan esikäsittelystä, valujärjestyksestä ja jälkihoidosta löytyvät webervetonit Juotoslaastit -työohjeesta, joka on saatavana mm. osoitteesta www.fi.weber. Koneasennuksiin liittyvät yleensä koneiden pohjalevyjen kiinnitykseen ja vaaitsemiseen tarvittavien perustuspulttien kiinnitysvalut. Valu voidaan tehdä samalla tuotteella, jolla varsinainen jälkivalukin.

Kallioankkuroinnit ja injektointi

webervetonit-juotostuotteista löytyy useita, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin kalliolujitustöihin. Avokallion lujituspultit, jotka asennetaan yleensä alaviistoon ja joiden pituus voi olla jopa 6 m, juotetaan yleensä webervetonit JB 600/3 Juotoslaastilla. Talviaikaan avokallioiden pultit juotetaan webervetonit JB600/5 P Pakkasjuotosbetonilla C50/60-5. Ankkurointipituudeksi lujassa kalliossa tai betonissa riittää normaaleilla teräksillä jopa alle 500 mm:n ankkurointipituudet, mutta heikommassa alustassa on suositeltavaa käyttää suurempia varmuuskertoimia. Ankkurointipituuksia voidaan laskea esimerkiksi RIL 154-1 Tunneli- ja kalliorakennus 1 (1987) -mukaan tai Betoninormien BY50 -mukaan. Ankkurireiän suositeltava koko on teräksen halkaisija + 40 mm, eli teräksen ympärille jää kauttaaltaan 20 mm juotoslaastia. Pienempi reikäkoko saattaa aiheuttaa sen, että juotoslaastin karkea runkoaines voi holvautua kallion ja teräksen ympärille ja estää juotoslaastin täydellisen kontaktin teräkseen, jolloin jää harvavalukohtia. Näissä kohdissa teräs altistuu herkästi korroosiolle. Normaalisti ankkuroinnissa käytetään webervetonit JB 600/3 Juotoslaastia C50/60-4. Koska juotoslaastit ovat notkeita massoja, niillä on myös helppo tiivistää ja lujittaa kalliota. Tiiveyden ja korkean sementtipitoisuuden vuoksi juotoslaastit myös tehokkaasti suojaavat teräksiä korroosiolta.

Kallioankkurointi - työn suoritus

Kallioankkuroinneissa webervetonit JB-Juotoslaastit yleensä pumpataan. Laastipumpun letkun pää työnnetään reiän pohjaan saakka, ja reiän täyttyessä letkua vedetään varovasti ulos. Reikä jätetään yleensä hieman vajaaksi. Tämän jälkeen työnnetään ankkurointiteräs joko käsin tai koneellisesti reikään, jolloin mahdollinen liika massa pursuaa ulos reiästä. Katossa ja yläviistossa olevia ankkurointiteräksiä varten on Weberiltä tilauksesta saatavana ankkurointipatruuna Cembolt. Se on sementtipohjainen ratkaisu terästankojen ja –pulttien kiinnittämiseen kallioon tai betoniin. Cembolt-patruuna on pakattu vettä läpäisevään paperisukkaan, ja patruuna on jäykistetty käsittelyn helpottamiseksi. Sitä on saatavissa kolmea eri kokoa: Ø 28 mm, Ø 31 mm ja Ø 35 mm. Patruuna upotetaan puhtaaseen veteen, minkä jälkeen se asennetaan porareikään. Tämän jälkeen terästanko asennetaan paikoilleen. Järjestelmä ei vaadi erikoiskalustoa eikä siitä synny materiaalihukkaa.