Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Valukorjaukset, pintavalut ja kallistukset

Ratkaisun edut

  • Yhteensopivat tuotteet
  • Testattu ja todettu toimivaksi Suomen ilmastossa
  • Helposti käytettävät ratkaisut

Valukorjaus vaatii muotituksen ja yleensä samalla vaihdetaan raudoitteita niin, että uudella raudoituksella varmistetaan myös tartunta vanhaan betoniin. Kallistuskorjauksella varmistetaan, että vaakapinnalla virtaava vesi ohjautuu haluttuun suuntaan. Pintavalulla varmistetaan riittävä pinnan tasaisuus valitulle pinnoitteelle.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ulko- ja sisätiloissa.

Työohjeet

Käyttökohteet

Betonirakenteiden korjaus ulko- ja sisätiloissa.

Työohjeet

Valukorjaus korjauslaasteilla
Vaurioituneen betonin poiston ja alustan puhdistuksen jälkeen teräkset korroosiosuojataan weber REP 05 Korroosionsuojalaastilla. Valukorjaus tehdään webervetonit SB 45 Silkobetonilla C35/45 tai webervetonit REP 36 Pikavalulaastilla. Vaurioituneen betonin poiston ja alustan puhdistuksen jälkeen teräkset korroosiosuojataan weber REP 05 Korroosionsuojalaastilla. Valukorjaus tehdään webervetonit SB 45 Silkobetonilla C35/45 tai webervetonit REP 36 Pikavalulaastilla. Valutyössä tulee ottaa huomioon valuolosuhteet, tartunta vanhaan betoniin, huolellinen tiivistys (tärytys) sekä jälkihoito. Korjauslaastien kerrosvahvuudet on esitetty taulukossa ”Valukorjaus laastit”.

Valukorjaus juotosbetoneilla
Pilari-palkkiliitoksissa, parveke-porrasliitoksissa ym. pienissä juotosvaluissa sekä ahtaissa, hankalasti tärytettävissä valuissa käytetään webervetonit JB Juotoslaasteja ja -betoneja. Tuotteita on valittavissa eri lujuus- ja rasitusluokkiin:
• webervetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4
• webervetonit JB 600/3 Juotoslaasti C50/60-4
• webervetonit JB 600/5 P Pakkasjuotosbetoni C50/60-5
Työssä tulee ottaa huomioon, että juotosbetoni vaatii erittäin tiiviin muotin. Notkea massa täyttää paisuessaan koko valutilan. Valussa käytetään apuna esim. painelaatikkoa. Juotosbetoni ei vaadi tärytystä.

Pintavalut ja kallistukset
Korjaustuotteet valitaan kerrospaksuuden mukaan taulukosta Pintakorjauslaastit.
Laastin tartunta varmistetaan harjaamalla itse laastia tai erillisellä tartuntalaastilla. Kallistuksiin ja pinnan viimeistelyyn voidaan käyttää joko webervetonit REP sarjan tuotteita tai vähemmän rasitetuissa käyttökohteissa webervetonit 4400 Pikatasoitetta, jolloin vesimäärää muuttamalla saadaan kaksi eri tyyppistä ja käyttöalueeltaan erilaista tuotetta:
• Suuremmalla vesimäärällä (28 %) 4400:sta saadaan notkea webervetonit REP 970 Tasoituslaastia vastaava huokostentäyttö- ja pintavalulaasti
• Pienemmällä vesimäärällä (22 %) 4400:sta saadaan webervetonit REP 36 Pikavalulaastia vastaava laasti, jolla on mahdollista tehdä myös kallistukset.
• webervetonit 4400 Pikatasoite kovettuu myös nopeammin erityisesti kylmissä olosuhteissa.