Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 772 Elastinen akryylimaali

weber 772 Elastinen akryylimaali
weber 772 Elastinen akryylimaali

Tuotteen edut

  • Suojaa alusbetonia hyvin kosteusrasitukselta ja hiilidioksidin tunkeutumiselta
  • Hidastaa betonin karbonatisoitumista ja terästen korroosiota
  • Hyvin vesihöyryä läpäisevä
  • 216 sävyä vakiona ja monta lisää tilauksesta
  • SILKO-hyväksytty

Vesiohenteinen, 1-komponenttinen, halkeamia silloittava akryylimaali, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alusbetoniin.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Uusien ja vanhojen betonipintojen suojapinnoitus erityisesti infra-rakenteissa, joissa on halkeiluriski esim. rakenteen dynaamisen kuormituksen, lämpöliikkeiden tai kutistuman ansiosta. Tuote soveltuu myös betonijulkisivujen huoltopinnoitukseen halkeamia silloittavana pinnoitteena.

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Värit

Classic värikartta

Serpo värikartta

Modern värikartta

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki Ylitasoitetuilla sileillä pinnoilla n. 0,7 l/m² valmiiksimaalattuna, kahtena kertana, kerrospaksuudella 300 µm. Karkeilla struktuureilla menekki on suurempi.
Käyttölämpötila +8…+30 °C
Koostumus Akryylipohjainen dispersiomaali
Tartuntalujuus 28 vrk > 0,8 MPa (EN 1542)
Pakkasenkestävyys Suola-pakkaskestävä
> 1,0 MPa (CEN/TS 12390-9 tartuntalujuus 56 jäädytys-sulatus-syklin jälkeen, Silko-koe)
Kapillaarinen vedenimeytyminen ≤ 0,1 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Vesihöyryn läpäisykyky Sd 0,3 m/300 μm.
µ = 1500 (VTT R42523-11)
Hiilidioksidin diffuusiokerroin Sd > 50 m/300 µm
Tiheys n. 1,4 g/cm³
Maalaustuoteryhmä 2012 416 Dispersiomaalit RL 11...13
417 Betoninsuojamaalit RL 13
427 Betoninsuojapinnoitteet RL 13
Kiiltoaste Täyshimmeä
Värisävy Vakioväreinä Serpo-värikartan 36 sävyä sekä Classic- ja Modern-värikarttojen vakiosävyt. Tilauksesta on saatavana myös muita sävyjä.
Säilyvyysaika Vähintään 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin min. +10 °C tila, auringonvalolta suojattuna). Ei saa jäätyä!
Pakkaus 15 litran muoviastia
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-2 (osa 2: Betonipinnan suojaus) vaatimukset. Uusien ja vanhojen betonipintojen suojapinnoitus erityisesti infra-rakenteissa, joissa on halkeiluriski esim. rakenteen dynaamisen kuormituksen, lämpöliikkeiden tai kutistuman ansiosta. Tuote soveltuu myös betonijulkisivujen huoltopinnoitukseen halkeamia silloittavana pinnoitteena.

Alusta

Uudet betonipinnat puhdistetaan huolellisesti sementtiliimasta esim. suihkupuhdistuksella. Vaurioituneet betonipinnat korjataan Weberin korjauslaastityöohjeiden mukaisesti. Korjatut betonirakenteet ja reikäiset uudet pinnat tasoitetaan weber REP 970 Tasoituslaastilla. Hiekkapuhallettu vanha betonialusta ei ole ilman ylitasoitusta koskaan kelvollinen alusta suojapinnoitukselle. Ylitasoituslaastin on kuivuttava olosuhteista riippuen n. 1 vrk ennen maalaustyötä. On erityisen tärkeää, että 772 Elastiselle akryylimaalille luodaan ehjä pinnoitusalusta, jotta se voi muodostaa yhtenäisen, suojaavan kalvon. 772 Elastista akryylimaalia voidaan käyttää huoltopinnoituksessa samanpohjaisten, hyvin alustassaan kiinniolevien maalien päällä. Alustan tulee olla ehjä, reiätön ja kuiva. Tartuntalujuus vähintään 1,0 MPa.

Työohjeet

Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +8 °C ja 3 °C yli kastepisteen. Suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 %.Maalaustyö suoritetaan yleensä kahtena kerroksena telaamalla, pensselillä tai maaliruiskulla. Ensimmäinen kerros ohennetaan 10 % vedellä (esim. 1,5 l vettä/15 litran astia). Toinen kerros maalataan ohentamattomana, aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. Ruiskulevitykseen soveltuu esim. Hubner A4 tyhjiö korkeapaineruisku: n. 160 bar, suutin 0.63 mm, suutinkulma 40°.

Jälkihoito

Maalattu pinta on suojattava sateelta 4 tunnin ajan ja jäätymiseltä ensimmäisen vuorokauden ajan. Työvälineet puhdistetaan tuoreena vedellä.

Huolto-ohje

Voidaan huoltomaalata samalla halkeamia silloittavalla akryylimaalilla painevesipesun 80 bar jälkeen. HUOM! Koskaan ei saa huoltomaalata halkeamia silloittamattomalla maalilla silloittavan maalin päälle.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

Värisävy EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö Pakkausta/lava
Valkoinen T001 6415910013653 15 l Muoviastia 24
Serpo värikartta 6415910013554 15 l Muoviastia 24
MD värikartta 6415910013547 15 l Muoviastia 24
CL värikartta 6415910013530 15 l Muoviastia 24
Tilausväri 6415910013561 15 l Muoviastia 24