Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Concrete impregnation creme

weber Concrete impregnation creme
weber Concrete impregnation creme

Tuotteen edut

  • Hyvä alkalinkestävyys
  • Tunkeutuu syvälle betoniin
  • Erittäin hyvä vesihöyrynläpäisevyys
  • Käytössä taloudellinen suuren aktiiviainepitoisuuden sekä vähäisen hukkaroiskeen ansioista
  • SILKO-hyväksytty

Liuotinvapaa, voidemainen silaanipohjainen suoja-aine sekä uusille että vanhoille betonipinnoille.

Tuotetiedot

Käyttökohteet

Betonirakenteiden suojaus ja pohjustuskäsittely kosteusrasituksen ollessa erityisen suuri esim. silta- ja tierakenteet, satamarakenteet.

Tuotehyväksynnät

  • CE

Dokumentit

Ominaisuudet

Tuotekuvaus

Menekki n. 200-400 g/m²
Kuivumisaika 2-5 h (+23 °C, RH 50 %)
Vesihöyryn läpäisykyky Sd 0,005 m
Tunkeutuvuus betoniin n. 10 mm (RH 70 %) ja n. 7 mm (RH 95 %), SILKO-testi
Tiheys 0,9 kg/l
Maalaustuoteryhmä 2012 171 Vesiohenteiset impregnointiaineet
Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin tila, auringonvalolta suojattuna). Ei saa jäätyä!
Pakkaus 25 kg:n muoviastia
Tuotehyväksynnät CE

 

Työohjeet

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-2 (osa 2: Betonipinnan suojaus) vaatimukset. Betonirakenteiden suojaus ja pohjustuskäsittely kosteusrasituksen ollessa erityisen suuri esim. silta- ja tierakenteet, satamarakenteet. Impregnointiainetta voidaan käyttää myös aikaisemmin alkoxysilaani-pohjaisilla suoja-aineilla käsitellyillä betonipinnoilla.

Alusta

Tuoreen betonin tulee saavuttaa vähintään 80 % loppulujuudestaan ennen impregnointikäsittelyä, eli yleensä n. kuukauden kovettumisen jälkeen. Saavutettava tunkeutumissyvyys ja suojavaikutus riippuvat betonilaadusta ja käytetystä impregnointiainemenekistä. Pöly, sementtiliima ja muu irtoaines poistetaan alustasta esim. harjalla tai hiekkapuhalluksella. Vanhat, öljyiset tai maa-aineksella likaantuneet betonipinnat puhdistetaan höyrypesulla. Impregnointikäsittely voidaan tehdä vain tasaisesti pintakuiville alustoille, alustassa ei saa olla kosteusläikkiä.Bitumivedeneristys on suojattava ennen impregnointiaineen levitystä, koska aine saattaa vahingoittaa bitumia.

Työohjeet

Lämpötilan tulee olla vähintään +5 °C, enintään +30 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %. Impregnointiaine levitetään helpoiten laimentamattomana ruiskulla (airless). Ruiskutettaessa suutinkoko on tyypillisesti 0,015" - 0,031", kulma 10-15° ja paine 20-80 bar; tarkemmat säädöt tehdään kohteen mukaan. Pienemmillä alueilla aine voidaan levittää myös harjalla tai telalla. Kerralla voidaan levittää n. 300 g/m² myös pysty- tai alapinnoille ilman suurempaa hävikkiä. Tarkempi levitysmäärä riippuu betonialustan vedenimusta ja määritellään aina kohdekohtaisesti. Hyvälaatuisella ja tiiviillä betonilla 200 g/m² on yleensä riittävä menekki. Haluttaessa vielä tiiviimpi lopputulos voidaan impregnointikäsittely toistaa. Impregnointiaineen annetaan imeytyä 3-7 vrk ennen seuraavaa käsittelykertaa. Pitkäaikaisen sateen sattuessa impregnointikäsittely tulee keskeyttää ja käsitellyt alueet suojata sateelta. Kastuneen betonipinnan on annettava kuivua riittävästi, yleensä n. 4-7 vrk ennen impregnointikäsittelyn aloitusta, muuten impregnointiaineen tunkeutuminen heikentyy. Lyhyen sadekuuron jälkeen, kun betoniin ei ole imeytynyt vettä, riittää lyhyempi kuivumisaika n. 12 h. Työvälineet pestään välittömästi vedellä työn suorituksen jälkeen.

Jälkihoito

Tuote ei vaadi jälkihoitoa, mutta impregnoitu pinta on suojattava kastumiselta 1 vrk ajan.

Käytännön neuvoja

Impregnointiaine on ainutlaatuinen suoja-aine nimenomaan vaahtomaisten levitysominaisuuksiensa ansioista. Tavanomaisista nestemäisistä suoja-aineista poiketen sitä voidaan levittää juuri tarvittava määrä kerralla (maksimissaan kaksi levityskertaa). Aine tarttuu hyvin myös pysty- tai alapinnalle tunkeutuen hitaasti syvälle betoniin. Aineen tunkeutuessa betonialustaan se reagoi kemiallisesti betonin kanssa muodostaen tehokkaan suojauksen betonipinnalle. Aktiiviaineosat eivät kuitenkaan tuki betonin suojahuokosia eivätkä vähennä betonin vesihöyrynläpäisyä. Koska aktiiviaineosat tunkeutuvat tehokkaasti syvälle betoniin, betonipinnalle ei muodostu kalvomaista pintaa jossa olisi selvästi nähtävissä "helmeily"-efektiä. Saavutettava tunkeutumissyvyys ja impregnointiteho riippuvat betonin laadusta ja käytetystä impregnointiaineen määrästä. Tällä tavalla saavutettu suojavaikutus on kuitenkin erityisen pitkäikäinen ja antaa myös mahdollisuuden betonipintojen suoja- tai huoltomaalaukseen.

Huolto-ohje

Impregnointikäsittely on tarvittaessa uusittava rasituksesta riippuen n. 10-20 vuoden välein.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekoodit

Tuotekoodit

EAN-koodi Pakkauskoko Pakkausyksikkö
6415990355636 25 kg Muoviastia