Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mahdollinen ratkaisu

Erilaisten sisäilmaongelmien korjaukseen soveltuvat Weberin korjausratkaisut löytyvät oheisesta taulukosta. Ensimmäisellä välilehdellä ovat suosittelemamme ratkaisut ja toisella mahdolliset ratkaisut. Lopullisen valinnan tekee rakennesuunnittelija.

Ongelma

Mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot

Maaperästä maanvaraisen alapohjan läpi sisäilmaan nouseva kosteus

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)

Maaperästä kellarin seinän läpi sisälle siirtyvät kosteus ja suolat

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)

Maaperästä kellarin seinän läpi sisäilmaan siirtyvä kosteus

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)

Ryömintätilaisen alapohjan ilmatilan liian korkea kosteus ja homeenkasvu

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Ilmaa vasten olevan kivirakenteisen ulkoseinän läpi sisäilmaan siirtyvä kosteus

Weber suolankeräysrappaus
Seinän vesihöyryavoin pinnoitus lämmöneristyslaastilla

Liian kostea betonilaatta

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)
Betonilaatan alkalisen kosteuden aiheuttamien vaurioiden estäminen