Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Suositeltu ratkaisu

Erilaisten sisäilmaongelmien korjaukseen soveltuvat Weberin korjausratkaisut löytyvät oheisesta taulukosta. Ensimmäisellä välilehdellä ovat suosittelemamme ratkaisut ja toisella mahdolliset ratkaisut. Lopullisen valinnan tekee rakennesuunnittelija.

Ongelma

Suositellut ratkaisuvaihtoehdot

Maaperästä maanvaraisen alapohjan läpi sisäilmaan nouseva kosteus

Betonilattian vesihöyryavoin pinnoitus
Ryömintätilan kosteuspitoisuuden pienentäminen
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Maaperästä maanvaraisen lattian läpi sisäilmaan nousevat kaasumaiset haitta-aineet

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)

Maaperästä kellarin seinän läpi sisälle siirtyvät kosteus ja suolat

Weber suolankeräysrappaus
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Maaperästä kellarin seinän läpi sisäilmaan siirtyvä kosteus

Weber suolankeräysrappaus
Kapillaarikatkon injektointi
Kiviseinän, lattian ja katon tiivistysratkaisu
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Maaperästä kellarin seinän läpi sisäilmaan siirtyvät kaasumaiset haitta-aineet

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Perustuksista seinään tai maanvaraiseen alapohjaan nouseva kosteus

Kapillaarikatkon injektointi
Perustusten ja kellareiden ulkopuolinen korjaus

Ryömintätilaisen alapohjan ilmatilan liian korkea kosteus ja homeenkasvu

Ryömintätilan kosteuspitoisuuden pienentäminen

Ilmaa vasten olevan kivirakenteisen ulkoseinän läpi sisäilmaan siirtyvä kosteus

Kiviseinän, lattian ja katon tiivistysratkaisu
Seinän vesihöyryavoin pinnoitus lämmöneristyslaastilla

Välipohjarakenteen pilaantunut täyttömateriaali

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)
Välipohjarakenteen kunnostus Leca-soralla

Pilaantunut lattiapinnoite tai liimakerros

Betonilaatan alkalisen kosteuden aiheuttamien vaurioiden estäminen

Liian kostea betonilaatta

Betonilattian vesihöyryavoin pinnoitus

Likaantuneet tai haisevat, kivi- tai levyrakenteiset sisäpinnat

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (seinä ja katto)
Sisäpintojen huoltomaalaus

Ulkoseinän puutteellinen lämmöneristys, kylmyys tai veto

Seinän vesihöyryavoin pinnoitus lämmöneristyslaastilla