Weber Saint-Gobain - Official website of the company

We care

Omistautuneet ihmiset

Ihmiset ovat Weberin organisaation  tärkein voimavara ja keskeinen painopiste. Weberin ihmiset osoittavat päivittäistä omistautumista yrityksen tavoitteille,  pyrkivät erinomaisuuteen ja edistävät  Weberin toimintaa ja kehitystä. Innovointi ja lisäarvon tarjoaminen asiakkaillemme on mahdollista vain, mikäli Weberin ihmiset ovat sitoutuneet kuuntelemaan asiakkaiden tarpeita  ja tarjoamaan erinomaista palvelua.

Laajalle jaettu tieto

Maailman johtavana teollisten laastien valmistajana ja 10 000 ihmisen työllistäjänä yli 52 maassa Weberillä on ympäri maailmaa mittava määrä tietoa, johon pääsemme nopeasti käsiksi. Halumme ja kykymme opettaa toisia sekä oppia toisiltamme uutta auttaa meitä kehittämään parempia ja nopeampia ratkaisuja asiakkaillemme kaikkialla maailmassa.

Läheisyys

Weberin kansainvälinen ulottuvuus täydentää sen vahvoja paikallisia yhteyksiä jokaisessa maassa. Ratkaisut suunnitellaan aina paikallisesti paikallisten tarpeiden ja käyttötottumusten mukaisesti. Tuotteet valmistetaan maakohtaisesti tai jopa paikallisesti, aina lähellä asiakkaitamme.

Ystävällisyys ja huomioonottaminen

Rakentamamme asiakassuhteet eivät ole yksinkertaisia palveluntarjoaja-asiakas  -suhteita. Korostamme ihmisten välisiä kontakteja ja uskomme, että kaikki kommentit  ja ehdotukset ovat huomioimisen arvoisia.

Pitkäaikaiset ja menestyksekkäät asiakassuhteet

Tuotteiden laadun ja toimivuuden  lisäksi olemme sitoutuneet palvelemaan asiakkaitamme pitkäaikaisessa ja molempia hyödyttävässä suhteessa.  Olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaiden työskentelyolosuhteita sekä auttamaan heitä kehittämään omaa tietoaan ja toimintaansa.

Välittäminen kaikkien turvallisuudesta ja eduista. Elämän tekeminen helpommaksi, käytännöllisemmäksi ja miellyttävämmäksi.

Välitämme  ihmisten hyvinvoinnista

 

Välittäminen ihmisistä. Ihmisten kuunteleminen heille tärkeistä asioista  ja heidän tarpeidensa huomioonottaminen. Kaikkien kasvun tukeminen. Lukemattomiin nykypäivän maailman haasteisiin vastaaminen ja erilaisten elämäntilanteiden huomioonottaminen.

 

Elämme mukana.

Välittäminen tästä päivästä, mutta välittäminen myös tulevaisuudesta. Vastuun ottaminen muutoksen johtajana sekä ympäristön huomioonottaminen huomisen rakentamisessa. 

 

Ajattelemme huomista.