Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu

weber.floor Kosteudenhallintapalvelu kertoo, koska lattia on valmis pinnoitettavaksi.


Kosteudenhallintapalvelu – Terve talo ilman pelkoa kosteusvaurioista

Auttaa parantamaan sisäilman laatua varmistamalla lattiapinnoituksen oikea-aikaisuuden 

  • Matala-alkalinen tasoite vähentää sekundäärisiä päästöjä
  • Nopeuttaa rakentamista ja alentaa rakennuskustannuksia
  • Tarkka, toistettava ja dataperusteinen jatkuva seuranta tuottaa rakenteelle dokumentoidun kosteushistorian
  • Selkeyttää rakentamisen vastuunjakoa
  • Toteuttajina koulutetut ja sertifioidut kumppanit

 

Mistä tässä on kysymys? Jatka lukemista ja saat vastauksen kysymykseen.


Laadukkaampi lattia palveluna 

Sertifioitu weber.floor Kosteudenhallintapalvelu perustuu lattiatasoitteeseen sijoitettavista kosteusmittausantureista saatavan datan hyödyntämiseen lattiarakenteen laadun varmistamiseksi. Palvelu kattaa antureiden asennuksen ja tasoitteen pumppauksen sekä lattiarakenteen systemaattisen kosteusmittauksen ja seurannan.

IoT-ajattelua hyödyntävä innovaatio nopeuttaa lattiarakentamisen työprosessia vähentämällä työvaiheita ja helpottamalla niiden yhteensovittamista. Samalla avaimet käteen -palveluna tai modulaarisina palveluosina tarjottava palvelu myös alentaa suoria ja välillisiä lattiarakentamisen kustannuksia.

Dataan perustuva ratkaisu lattioiden rakentamisaikaiseen kosteudenhallintaan

Rakentamisen laatu Suomessa puhuttaa jatkuvasti, ja kosteudenhallinta on yksi keskeinen osatekijä tässä. Puutteellisesta rakentamisen aikaisesta kosteudenhallinnasta johtuvat sisäilmaongelmat ovat usein seurausta liian aikaisesta lattian pinnoituksesta, jolloin kosteaksi jääneestä alustasta nousevat terveydelle haitalliset päästöt pilaavat sisäilman. 

weber.floor Kosteudenhallintapalvelun tuottama tarkka reaaliaikainen mittausdata antaa varmuuden siitä, että lattian pinnoitus voidaan tehdä oikea-aikaisesti laadukkaan ja terveellisen asuinympäristön takaamiseksi. Lisäksi Weberin lattiatasoitteet ovat matala-alkalisia, mikä jo sinällään pienentää päästöriskiä.

Suomalaista huipputeknologiaa

Ainutlaatuinen palvelu on kehitetty Suomessa, ja sen perustana oleva data saadaan lattiatasoitteeseen upotetuista suomalaisen Wiisteen kehittämistä kosteusmittausantureista. Anturit mittaavat rakenteen suhteellisen kosteuden ja lämpötilan. Tiedot luetaan lukulaitteella, joka mittaa myös ympäristön ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden. Mittaustiedot ajankohtineen tallentuvat lukulaitteeseen, josta ne voidaan siirtää selaimessa toimivaan Relia-pilvipalveluun projektin eri osapuolten tarkasteltaviksi. Näin saadaan koottua systemaattista ja vertailukelpoista tietoa rakenteen kosteustilanteesta. 


weber.floor Kosteudenhallintapalvelu, toimenpiteet

1. Lataa pohjakuvat palveluun

2. Lisää antureiden paikat

3. Asenna anturit lattiaan

4. Pumppaa tasoite lattiaan

5. Mittaa kosteudet

6. Raportoi mittaustulokset