Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weberin ohjeet helpottavat Kahi Facade-julkisivun suunnittelua


Weberin ohjeet helpottavat Kahi Facade-julkisivun suunnittelua

Kun taloon halutaan rapattu julkisivu ja tuulettuva seinärakenne, monet urakoitsijat ovat todenneet taloudellisimmaksi ja kestävimmäksi ratkaisuksi nykyaikaisen ohutsaumamuurattavista harkoista nopeasti rakennettavan Kahi Facade -julkisivun, joka pinnoitetaan säärasitusta kestävällä Weber kaksikerrosrappauksella. Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu sujuu kätevästi ensikertalaiseltakin Weberin Kahi Facade -julkisivun suunnittelu- ja työohjeilla, joihin on koottu myös suunnittelua helpottavia rakennetyyppejä ja -detaljeja.

Suunnittelijan mielipide

YIT:n Helsingin Lauttasaareen rakentaman Asunto Oy Helsingin Koskikaran projektiarkkitehti Kim Michael Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy:stä pitää Weberin Kahi Facade -julkisivun suunnittelu- ja työohjetta hyvänä oppaana suunnittelun eri vaiheissa. Koskikara on ensimmäinen YIT:n Lauttasaaren pohjoislaidalle rakentamasta neljästä yhteensä yli 220 asunnon asunto-osakeyhtiöstä, joissa YIT päätyi käyttämään Weberin Kahi Facade -julkisivujärjestelmää. YIT:llä on järjestelmästä hyvät kokemukset Lauttasaareen aiemmin osittain jopa meren päälle pilarien varaan rakennetusta 273 huoneistoa käsittävästä Merenkulkijanrannasta sekä useista muista kohteista pääkaupunkiseudulla.

”Arkkitehtisuunnittelussa aukkomitoituksessa huomioidaan harkon mitat ja ominaisuudet. Koska tämä kohde on rantarakentamista, käytettiin myös ikkunoiden välisissä osuuksissa paksumpaa 130 mm:n harkkoa 85 mm:n paksuisen harkon sijaan”, Kim Michael sanoo.

Hän kertoo käyneensä Weberin suunnitteluohjeesta ensin läpi harkon mittojen lisäksi esimerkiksi sitä, miten suuria aukot voivat olla ja millaisia asioita liikuntasaumojen sijoittamisessa tulee huomioida.

”Kun olimme saaneet suunnitelmat vähän pidemmälle ja ikkuna-aukot suurin piirtein paikoilleen, rakennesuunnittelija tuli mukaan ja katsoi julkisivumuurauksen kuormia ja eri kohtiin tarvittavia aukonylitys- ja kannatusratkaisuja. Otimme huomioon rakennesuunnittelijan kommentteja ikkunoiden lopullisessa sijoituksessa ja aukkojen koossa. Suuremmatkin aukkojen ylitykset onnistuivat hyvin käyttämällä tarvittaessa kerroksittaista kannatusta rakennuksen betonirungosta”, Michael sanoo.

Liikuntasaumojen paikat arkkitehti määritti rakennesuunnittelijan ehdottamien vaihtoehtojen pohjalta.

”Arkkitehteina halusimme minimoida julkisivujen liikuntasaumat. Niiltä osin kun niitä tarvittiin, saumat pyrittiin sijoittamaan mahdollisimman huomaamattomiin kohtiin eri rappaussävyjen välisille rajoille.”

 

  • Tuulettuva rappausratkaisu, joka soveltuu vaativiinkin kohteisiin
  • Hyvä ilmaääneneristävyys
  • Pitkäikäinen ja huoltovapaa
  • Soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen
  • Silikonihartsipinnoite on tasavärinen. Siitä on saatavana lukuisia väri- ja pintavaihtoehtoja
  • Järjestelmällä on pieni vedenimu. Se hylkii vettä, minkä ansiosta rakenne pysyy kuivana

Rakennekirjastoista apua detaljien suunnitteluun

Suunnitteluohjeesta löytyy myös hyvin erilaisia rakenneratkaisuja ja detaljeja, joista oli hyötyä kohteen detaljien suunnittelussa.

Arkkitehti päätyi käyttämään kohteessa harmaita tehostesyvennyksiä, joiden kohdalla riittävä tuuletus varmistettiin yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa.

Kim Michael kertoo, että mittavan asuntokohteen rakennuttajana ja pääurakoitsijana toimivan YIT:n aiempi kokemus Kahi Facade -julkisivun käytöstä oli eduksi myös suunnitteluvaiheessa, kun keskusteltiin erilaisista vaihtoehtoisista ratkaisuista urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa.

”Tämä oli meidän toimistollemme ensimmäinen kohde johon tuli rapattu Kahi Facade -julkisivu. Suunnittelu ei poikennut merkittävästi tiilestä muuratun rapatun julkisivun suunnittelusta ja suunnitteluohjeiden mukaan oli selkeää toimia. Urakoitsijan kannalta ohutsaumamuurattavan Kahi Facade -julkisivun rakentaminen on muun muassa pienemmän laastimäärän ja suurempien muurauskappaleiden ansiosta huomattavasti nopeampaa kuin tiilestä”, Kim Michael sanoo.

YIT valitsi Kahi Facade -julkisivun Tikkurilan keskustaan junaradan varrelle rakennettuun Asunto Oy Vantaan Pilettiin muun muassa siksi, että ratkaisulla saavutetaan erinomainen ääneneristävyys ja yhtenäinen rapattu julkisivu kätevästi.

”Harkkojen ohutsaumamuurausta voidaan hyvin verrata liimaukseen, jolloin laastia menee vain murto-osa siitä mitä tiilimuurauksessa, ja työ etenee nopeasti. Jos rapattava julkisivu muurataan tiilestä, on seinästä lähes neljäsosa laastia, jonka käsittely ja siirtäminen telineille ovat työlästä ja aikaa vievää”, Vantaan Piletin vastaavana työnjohtajana toiminut Harri Sirén YIT Rakennus Oy:stä sanoo.

Muuraustyötä nopeuttaa myös se, ettei ohutsaumamuurauksessa tarvita laastia pystysaumoihin, jotka on pontattu.

”Harkkojen mittatarkkuus helpottaa ikkunoiden asennusta ja rappausta. Aukotus saadaan pontatuilla harkoilla hyvin täsmällisesti, ja pinta muodostaa sileän rappausalustan verrattuna poltetuista tiilistä muurattuun julkisivuun”, Sirén sanoo.

Tutustu rakennekirjastoon

Aukkojen ylitys kätevästi valmiilla aukonylityspalkeilla

Vantaan Piletin rakennesuunnittelijana oli projektipäällikkö Risto Kallunki Wise Group Finland Oy:stä.

”Kahi Facade -julkisivu on melkein helpompi suunnitella kuin poltetusta tiilestä, koska siihen on Weberillä hyvät suunnittelu- ja työohjeet. Niiden avulla suunnittelu onnistuu hyvin”, Risto Kallunki sanoo.

Rakennesuunnittelun lähtökohtana on arkkitehdin tekemä julkisivukaavio. Kallungin mukaan on tärkeää, että rakennesuunnittelija keskustelee jo suunnittelun alkuvaiheessa arkkitehdin kanssa esimerkiksi aukkojen mitoista ja erilaisista kannatusvaihtoehdoista. Aukkojen ylitykseen käytettiin Piletissä valmiita L-teräskannakkeita. Aukkojen ylitys voidaan tehdä kätevästi myös Kahi Facade -järjestelmään kuuluvilla aukonylityspalkeilla, joille on Weberin suunnitteluohjeessa määritetty kuormituskapasiteetit erilaisille aukkomitoille. Niitä toimitetaan tavanomaisen raudoituksen lisäksi myös esijännitettyinä palkkeina, jotka mahdollistavat pidemmät jännevälit ja suuremmat kuormitukset.

”Vantaan Piletissä on monien muiden asuntokohteiden tavoin ensimmäinen kerros liiketilaa, joka on lähes kokonaan ikkunaa. Siksi Kahi Facade -julkisivu on ensimmäisen kerroksen päältä kannatettu ja ripustettu koko matkaltaan julkisivun kantavaan betoniseen sisäkuoreen. Kiinnitys tehdään yleensä jälkikiinnityksenä eikä konsolikannatuksen rakennesuunnittelussa tarvitse huomioida muuta kuin että takana on riittävästi kantavaa rakennetta johon konsolit voidaan ankkuroida. Ylemmissä kerroksissa käytettiin valmiita aukonylityspalkkeja ikkuna-aukkojen yläpuolella”, Risto Kallunki sanoo.

”Liikuntasaumojen paikat sovimme yhdessä arkkitehdin kanssa niin, että ne jäivät sopivasti piiloon esimerkiksi syöksytorvien taakse tai muihin luonnollisiin saumakohtiin.”

Weberin suunnitteluohjeissa esitettyjä liikuntasaumavälejä voidaan tarvittaessa pidentää raudoittamalla Kahi-seinät.

Vantaan Piletti

Ohjeet kutistumaraudoitukseen ja muuraussiteiden laskentaan

Yleiset muurattuja rakenteita koskevat ohjeet eivät Kallungin mukaan sovellu yleensä suoraan Kahi Facade -julkisivuun, koska siinä käytettävä liimasauma on huomattavasti tavallista laastisaumaa ohuempi.

”Ohutsaumamuurauksessa esimerkiksi ikkunan ala- ja yläpuolinen kutistumaraudoitus tehdään Weberin suunnitteluohjeiden mukaan valmiilla tikasraudoitteilla”, Risto Kallunki sanoo.

Kutistumateräksinä voidaan käyttää myös 5 mm:n ruostumattomia harjateräksiä, jotka sopivat suoraan harkkojen raudoitusuraan.

Normaalisti myös alimman ja toiseksi ylimmän harkkokerroksen uraan sijoitetaan yhtenäinen kutistumaraudoitus, joka jatkuu liikuntasaumasta liikuntasaumaan.

Tarvittava muuraussidemäärä voidaan laskea Weberin suunnitteluohjeiden mukaan tai esimerkiksi sidevalmistajien tuotteilleen räätälöimillä tietokoneohjelmilla. Muuraussiteet mitoitetaan sekä tuulenpaineen ja imun aiheuttamalle puristukselle ja vedolle.

Yli kuusi metriä korkeissa kuorimuureissa on käytettävä pystysuuntaisen liikkeen sallivia muuraussiteitä.

”Kahi Facade -julkisivun taakse tulee jättää riittävä tuuletusrako, joka on yleensä 35–40 mm. Ala- ja yläreunassa pitää olla ohjeiden mukaiset tuuletusreiät”, Risto Kallunki sanoo.

”Ohutsaumamuurauksessa tarvittavan laastin määrä erittäin pieni, jolloin laastipurseiden määrä pienenee ja sitä kautta kosteusongelmat myöskin vähenevät ja tuuletusraon leveyttä voidaan optimoida. ”, muurattujen rakenteiden kehitys- ja tuotepäällikkö Hassan Raad Weberiltä sanoo.

Lataa ohjeet

Kahi Facade –julkisivun edut

Lemminkäinen valitsi Kahi Facade -julkisivun loppuvuodesta 2017 valmistuvaan Asunto Oy Helsingin Käpylän Posteljooniin, johon tulee 57 asuntoa. Kohteen rakennesuunnittelija Jukka Pietiläinen Insinööritoimisto Gabrielsson & Pietiläisestä kertoo, että toimiston ensimmäinen Kahi Facade -suunnittelukohde avasi silmiä järjestelmän eduista.

”Kahi-tiiliin ja harkkoihin kohdistuu jonkin verran perusteettomia ennakkoluuloja. Jos suunnittelijoilta kysytään, osa suunnittelijoista uskoo esimerkiksi että Kahi-tiili tai -harkko imevät enemmän vettä kuin poltettu tiili. Kun asiaan perehtyy vähän tarkemmin ja käy läpi tutkimustuloksia, tilanne onkin todellisuudessa täysin päinvastainen”, Jukka Pietiläinen sanoo.

”Tehtyjen koeseinärakenteiden tutkimuksien perusteella kalkkihiekkamuurauskappaleet imevät erittäin vähän vettä ja muodostavat hyvän ja elämättömän alustan rappaukselle". Liiallinen veden imeytyminen rakenteeseen voi jäätyessään aiheuttaa seinään pakkasvaurioita ja rappauksen irtoamista”, muurattujen rakenteiden kehitys- ja tuotepäällikkö Hassan Raad Weberiltä vahvistaa.

”Kahi Facade -järjestelmän ehdoton etu on myös se, ettei Kahi-harkkojen ohutsaumamuurauksessa tukita muurauslaastilla tuuletusrakoja. Tavallisessa julkisivumuurauksessa, jota poltettujen tiilien kanssa käytetään, muurauslaastia tahtoo väkisinkin mennä tuuletusrakoon vaikka muuraustyö tehtäisiin kuinka huolellisesti. Lisäksi Kahi-harkkojen toleranssit ovat pienet, joten niistä saadaan huomattavasti tasaisempi alusta rappaukselle kuin poltetusta tiilestä”, Jukka Pietiläinen sanoo.

Suunnitelmissa samanlevyinen tuuletusrako on siis Kahi Facade -julkisivussa todellisuudessa leveämpi ja tehokkaammin tuulettuva kuin poltetusta tiilestä muuratussa julkisivussa.

Käpylän Posteljoonissa rakennesuunnittelu lähti Pietiläisen mukaan liikuntasaumojen sijoittamisesta arkkitehdin ensimmäisten julkisivusuunnitelmien pohjalta hyödyntäen Weberin Kahi Facade -julkisivun suunnitteluohjeita.

”Sen jälkeen suunnittelimme aukkojen yläpuoliset kannatukset. Aukonylityspalkkien suunnittelu oli Käpylän Posteljoonissa enimmäkseen melko yksinkertaista, koska ikkuna-aukot ovat asuinkerroksissa suhteellisen lyhyitä ja niissä on paljon toistoa. Yli 90 prosenttia aukoista oli sellaisia, että suunnitteluohjeista saattoi valita suoraan kuormituskapasiteetin mukaan sopivan aukonylityspalkin”, Pietiläinen sanoo.

Ensimmäisen kerroksen liiketilan suurten ikkuna-aukkojen yläpuolella käytettiin työmaalla muurauksen yhteydessä tehtäviä harkkopalkkeja, joiden raudoitukset suunniteltiin aukkomittojen ja kuormitusten mukaan.

Helsingin Käpylän Posteljooni

Ohjeita noudattamalla kestävä ja kosteusteknisesti toimiva julkisivu

”Sen jälkeen kun olimme suunnitelleet liikuntasaumat, liikuntasaumadetaljit ja aukonylitykset, teimme piirustukset julkisivumuurauksen kutistumaraudoituksista. Ohjeet näihin sekä muuraussiteiden laskemiseen löytyvät hyvin Weberin suunnitteluohjeesta. Vaikka ohjeet ovat hyvät, on rakennesuunnittelijan tärkeää osata soveltaa niitä kuhunkin kohteeseen, koska kaikki rakennukset ovat erilaisia.”

Julkisivun pinnoituksen osalta Weberin suunnittelu- ja työohjeet ovat Pietiläisen mukaan selkeät. Kahi Facade -harkkojulkisivu pinnoitetaan säärasitusta kestävällä Weber kaksikerrosrappauksella. Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä hylkivällä SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta.

Pietiläisen mielestä ainoastaan pinnoitteiden minimipaksuuksia on ohjeista vähän vaikeaa löytää.

”Kahi Facade -julkisivuja on tehty jo melko paljon myös rantarakentamisen vaativiin olosuhteisiin. Mitään ongelmia ei ole todettu, vaan julkisivut ovat kestäneet hyvin”, Jukka Pietiläinen sanoo.


Ilmastonmuutos lisää julkisivujen rasitusta

Rantarakentamisessa rakenteiden kosteusrasitusta lisäävät muita alueita ankarammat kosteusolosuhteet, tuulikuormat, vedestä ja jäästä aiheutuvat kuormitukset ja rasitukset sekä suuremmat viistosaderasitukset. Ilmastonmuutoksen myötä voimakkaat viistosateet ja sään vaihtelut sekä talvikaudella julkisivua rasittavat jäätymis-sulamissyklit yleistyvät myös sisämaassa, jolloin tuulettuvan ja rappauspinnoitukseltaan hengittävän mutta vettä hylkivän Kahi Facade -julkisivun edut korostuvat entisestään erityyppisissä rakennuskohteissa.

Hassan Raad Weberiltä painottaa, että Kahi Facade -järjestelmä tuo varmuutta julkisivun kestävyyteen rantarakentamisen lisäksi kaikessa muussakin rakentamisessa myös ohuemmalla 85 mm:n harkolla.

”Rantarakentamisen ohjeissa vaadittu kuorimuurin paksuus 130 mm juontaa juurensa tiilestä tehdyn kuorimuurin vedenpitävyydestä. Jo 85 mm:n Kahi Facade -julkisivulla pinnoituksineen saavutetaan käytännössä erittäin hyvä vedenpitävyys, mikä mahdollistaisi 60–70 mm ohuemman julkisivun kuin 130 mm:n tiilellä niin että julkisivu on kosteusteknisesti toimiva ja turvallinen”, Raad sanoo.

Silloinkin kun Kahi Facade -järjestelmää käytetään vain osassa rakennuksen julkisivua, julkisivusta saadaan yhtenäisen näköinen Weberin eristerappaus- ja levyrappausratkaisujen, betonin pinnoitusratkaisujen sekä Parma-rappauksen kanssa.

”Esimerkiksi SerpoVent-julkisivujärjestelmällä julkisivusta saadaan yhtenäisen näköinen myös erilaisille alustoille. Lisää tietoa Kahi Facade julkisivun suunnittelusta ja toteutuksesta löytyy osoitteesta www.e-weber.fi ”, Hassan Raad sanoo.

Tutustu tutkimukseen