Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Lauttasaari kasvaa ja kehittyy

As. Oy Koskikara:

  • Neljän asuintalon kokonaisuudessa Yli 220 asuntoa
  • Arkkitehtuurissa haetaan Lauttasaaren henkeä
  • Rantarakentamisen vaatimukset huomioonotettu

YIT rakentaa Helsingin Lauttasaareen yli 220 asunnon arkkitehtonisesti korkeatasoista kerrostalokohdetta, johon yhtiö valitsi jo aiemmin rantarakentamisen vaativissa olosuhteissa hyväksi toteamansa Kahi Facade –julkisivujärjestelmän. Useat urakoitsijat ovat todenneet, että Weberin kehittämä harkoista ohutsaumamuurattava järjestelmä pinnoitettuna säärasitusta kestävällä Weber kaksikerrosrappauksella on nopein, taloudellisin ja kestävin tapa tuulettuvan muuratun ja rapatun julkisivun toteutukseen.

Asunto Oy Koskikara kohoaa ensimmäisenä YIT:n neljän asunto-osakeyhtiön kokonaisuudesta Lauttasaaren pohjoisreunalle. Koskikaraan tulee 83 huoneistoa kuuteen maanpäälliseen kerrokseen sekä kolme maanalaista kerrosta, joihin sijoitetaan pääosa muidenkin kerrostalojen pysäköintipaikoista.

”Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että arkkitehtuurissa haetaan Lauttasaaren henkeä. Asemakaava ohjasi vaaleaan sävyyn, jonka lisäksi olemme käyttäneet harmaita tehostepintoja ikkunoiden välissä muusta julkisivupinnasta 10 mm sisäänvedetyissä osissa. Helsingissä vaaditaan rantarakentamisessa muurattua ja tuuletettua julkisivua rappauksen alustaksi, ja YIT:llä oli kokemusta kohteeseen valitusta Kahi Facade –julkisivujärjestelmästä jo aiemmista kohteistaan”, arkkitehti Kim Michael kohteen pääsuunnittelijana toimivasta Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy:stä sanoo.


YIT on käyttänyt Kahi Facade –julkisivujärjestelmää esimerkiksi Lauttasaaren Merenkulkijanrannassa, jossa osa kerrostaloista ulottuu jopa meren päälle pilarien varassa, sekä useissa muissa kohteissa joihin on haluttu tuulettuva rapattu julkisivu.

”Julkisivun tuulettuvuus korostuu rantarakentamisessa, jossa Helsingin rakennusvalvontakaan ei hyväksy esimerkiksi tuulettumatonta lämpörappausta”, Kim Michael sanoo.

Koskikara edustaa nykyaikaista yksilöllistä kerrostaloarkkitehtuuria. Graniittilaatalla pinnoitetun sok-kelikerroksen yläreuna muodostaa julkisivuun aaltoteeman, ja sen päältä kohoaviin rapattuihin julkisivuihin tuovat rytmiä ikkunoiden kerroksittain vaihteleva sijainti sekä ikkunoiden väliin sijoitetut harmaat tehostesyvennykset.

”Kohteeseen tulee laaja kirjo asuntoja vajaasta 30 neliöstä reilusti yli sataan neliöön hyvillä näkymillä ja keskeisellä sijainnilla”, Michael sanoo.

Koskikara edustaa nykyaikaista yksilöllistä kerrostaloarkkitehtuuria. Graniittilaatalla pinnoitetun sokkelikerroksen yläreuna muodostaa julkisivuun aaltoteeman, ja sen päältä kohoaviin rapattuihin julkisivuihin tuovat rytmiä ikkunoiden kerroksittain vaihteleva sijainti sekä ikkunoiden väliin sijoitetut harmaat tehostesyvennykset.

”Kohteeseen tulee laaja kirjo asuntoja vajaasta 30 neliöstä reilusti yli sataan neliöön hyvillä näkymillä ja keskeisellä sijainnilla”, Michael sanoo.

Kannakkeet mahdollistavat yksilöllisen arkkitehtuurin

Kohteen päärakennesuunnittelija Heikki Joensuu Wise Group Finland Oy:stä kertoo, että kohteen yksilöllisen arkkitehtuurin mahdollistavat julkisivumuurauksen kannatukseen käytettävät teräskannakkeet. Esimerkiksi Merenkulkijanrannassa julkisivumuuraus lähti tavalliseen tapaan perustusten päältä ja aukkojen ylitykseen käytettiin jännevälistä riippuen Kahi Facade –järjestelmään kuuluvia jännittämättömiä tai jännitettyjä aukonylityspalkkeja. Paikoin muuraus kannatettiin sisäkuoresta.

”Koskikarassa on liiketiloissa suuria koko seinän kokoisia ikkuna-aukkoja ja asunnoissa jopa 3800 mm:n levyisiä ikkuna-aukkoja. Kaikki ikkuna-aukot eivät ole päällekkäin kerroksittain, vaan niiden sijainti vaihtelee. Myöskään autohallin ajo-oven kohdalla julkisivumuurauksia ei ole voitu kannattaa perustuksista. Muun muassa näistä syistä julkisivu on kannatettu ruostumattomilla muurauskannakkeilla rakennuksen rungosta”, Heikki Joensuu sanoo.

Kannakkeina on käytetty konepajalla tehtyjä kohdekohtaisia teräsosia ja Halfenin muurauskannakkeita. Aukon ylityksiin on käytetty teräksisiä aukonylityspalkkeja, jos ylityskohdassa ei ole tarvittu mitään erikoisosaa.

”Vaikka julkisivumuurauksen kannatus rakennuksen rungosta antaa arkkitehdille vapauksia julkisivun aukotuksessa, aukot pitää sijoittaa niin että rakennuksen rungon pystykuormat saadaan vietyä perustuksille”, Joensuu muistuttaa.

Kohteen merellinen sijainti on Joensuun mukaan huomioitu muun muassa ikkuna- ja parvekeoviaukkojen detaljeissa ja räystäsrakenteissa sekä julkisivun tuuletuksessa ja pinnoituksessa.

”Tuuletuksen toimivuutta on käyty joka suunnitteluvaiheessa arkkitehdin kanssa läpi, ettei tuuletusrako mene julkisivumuurauksen sisennysten takia liian pieneksi.”

Kannakkeiden käyttö lisää Joensuun mukaan jonkin verran suunnittelun ja työmaatoteutuksen vaativuutta ja työmäärää. Rakennuksen sijainti rinteessä puolestaan lisää haasteita maanpaineiden hallinnassa, sillä rinteen puolella on enimmillään neljä kerrosta maan alla.

”Koskikarassa on noin 2500 m2 harkoista muurattavaa Kahi Facade –julkisivua, jossa suuret aukot ja muurauksen kannatus metallikannakkeilla sekä julkisivun sisäänvedot lisäävät työn vaativuutta. Koska metallikannakkeet elävät eri tavalla kuin harkkoseinä, meidän on tehtävä jokaisen kannakerivin kohdalle elastinen vaakasauma”, Häyrinen sanoo.

Arkkitehti Kim Michaelin mukaan elastisten saumojen sijoittamista ja häivyttämistä helpottavat kohteen julkisivuarkkitehtuurille ominaiset vaakalinjat.

Jarmo Häyrinen kertoo, että meren äärellä kaikki metallikannakkeet ovat ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

”Kannakkeet kiinnitetään julkisivun betonisiin sisäkuorielementteihin kemiallisilla ankkureilla. Meren rannalla myös tuulikuormat ovat suuremmat, mikä on huomioitava muuraussiteiden ja kannakkeiden määrässä ja mitoituksessa”, Häyrinen sanoo.