Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pääroolissa logistiikka ja kestävyys

Laadun avaintekijät

  • Suuret kappaleet ja liimaus avainasemassa työn tehostamisessa
  • Harkkojen pieni vedenimu lisää kestävyyttä
  • Pinnoitteet varmistavat lopputuloksen

”Jotta julkisivupinnan laatu ja työn jälki on mahdollisimman hyvä ja tasainen, lopullinen rappaus tehdään nostimilla. Tällöin julkisivuun ei jää paikattavia kohtia esimerkiksi telineiden kiinnityksestä”, muuraustyönjohtaja Jarmo Häyrinen YIT:stä sanoo.

Liimattavien harkkojen etuna hän pitää myös tuuletuksen varmatoimisuutta.

”Tiiliä muuratessa laastia tahtoo varista tuuletusväliin, vaikka muurari olisi kuinka ammattitaitoinen. Harkkojen liimauksessa väliin ei putoa mitään heikentämään tuulettuvuutta”, Jarmo Häyrinen sanoo

Projektipäällikkö Vesa Rantala Robert Rakennus Oy:stä kertoo, että rakennuttajat haluavat yhä useammin tuuletetun julkisivun sen lisäksi että monilla paikkakunnilla rakennusviranomaiset vaativat sitä esimerkiksi lähelle rantaa rakennettaessa.

”Tuulettuvuuden merkitys on selkeässä kasvussa. Olemme omissa työkohteissamme todenneet YIT:n tavoin, että Kahi Facade -julkisivujärjestelmä on kustannuksiltaan edullisempi ratkaisu muuratun ja rapatun tuulettuvan julkisivun tekemiseen kuin poltettu tiili”, Vesa Rantala sanoo.

Logistiikan merkitys suuri kaupunkirakentamisessa

Muuraustyönjohtaja Jarmo Häyrinen YIT:stä kertoo, että hankkeen vaativuutta lisää ahdas kaupunkitontti vilkkaan Lauttasaarentien varressa sekä aiemmin autokorjaamona olleen rakennuksen ja viereisten liikerakennusten purkaminen vaiheittain hankkeen edetessä.

”Rakennus kulkee tontin rajoja myöten, ja autokorjaamon rakennusta purettaessa jouduimme ponttaamaan tontin reunoja, jotta pystyimme jatkamaan purkamista. Logistiikan kannalta kohde on hankala, koska piha-aluetta jää rakennusten keskelle niin vähän, ettei sitä voi käyttää varastointiin. Joudumme koko ajan elämään kädestä suuhun harkkojen ja muiden rakennustarvikkeiden toimituksissa. Siksi olemme päätyneet tekemään sopimuksen muuratun julkisivun kokonaistoimituksesta Robert Rakennuksen kanssa niin, että heidän kauttaan tulevat myös kaikki materiaalit harkoista lämmöneristeisiin”, Jarmo Häyrinen sanoo.

Autokorjaamon purkutyöt käynnistyivät syksyllä 2014 ja ensimmäinen antura valettiin kesäkuussa 2015. Koskikaran suunniteltu valmistumisaika on huhtikuu 2017.

Pienempien neliökustannusten lisäksi Kahi Facade –järjestelmän etuna on muuraustyön ja logistiikan tehostuminen. Tästä on erityisen suuri hyöty silloin, kun tontti on Lauttasaaren tavoin ahdas ja sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn väylän varrella.

”Harkoilla muuraustyö sujuu nopeammin kuin poltetuilla tiilillä, joita tarvitaan neliölle 40 kappaletta. Jokaista tiiltä kohti telineille pitää nostaa 1,5 kiloa laastia, kun taas harkot käytännössä liimataan ohutsaumamuurauksella, jolloin laastia tarvitaan hyvin vähän. Työ tehostuu huomattavasti, kun materiaalien kuljetuksia, nostoja ja aputöitä on vähemmän”, Vesa Rantala sanoo.

Kestävyys korostuu rantarakentamisessa

Työn tehostumisen ja kustannussäästöjen lisäksi hyvin tärkeää on ratkaisun kestävyys ja pitkä elinkaari, joiden merkitys korostuu meren rannan vaativissa sääoloissa. Sekä pää- että muurausurakoitsijan vastuun kannalta Kahi Facade –järjestelmä on turvallinen, koska järjestelmään sisältyvän Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä hylkivällä SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta.

”Poltettu tiili imee paljon enemmän vettä kuin harkot, ja Weberin pinnoitteetkin estävät veden pääsyä seinärakenteeseen”, Jarmo Häyrinen sanoo.

”Tehtyjen koeseinärakenteiden tutkimuksien perusteella kalkkihiekkamuurauskappaleet imevät erittäin vähän vettä ja muodostavat hyvän ja elämättömän alustan rappaukselle". Liiallinen veden imeytyminen rakenteeseen voi jäätyessään aiheuttaa seinään pakkasvaurioita ja rappauksen irtoamista”, muurattujen rakenteiden kehitys- ja tuotepäällikkö Hassan Raad Weberiltä sanoo.

Weber on tehnyt omassa laboratoriossaan Kahi Facade –julkisivurakenteelle jäädytys-sulatus- ja vedenimutestejä, joissa on saavutettu huomattavasti normien vaatimusta parempia tuloksia. Facade-seinä on läpäissyt vaurioitumatta myös standardin vaatimusta kuusi kertaa pidemmän, 300 peräkkäisen jäädytys-sulatusvaiheen testin. 

Vesa Rantala pitää tärkeänä sitä, että Weberin ratkaisut on testattu ja todettu Suomen olosuhteissa kestäviksi eurooppalaisia vaatimuksia ankarammin testein.

”Olemme myös itse todenneet, että Weberin laastit ja pinnoitteet ovat käytännössä toimineet hyvin. Meillä on kokemusta esimerkiksi tässä kohteessa käytettävästä weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastista yli 15 vuoden ajalta, eikä sen kanssa ole ollut koskaan ongelmia, vaikka olemme käyttäneet sitä myös kosteissa olosuhteissa olevissa rakenteissa kuten maanpaineseinien rajauksissa. Se on erittäin onnistunut tuote, joka muodostaa myös kestävän tartunta-alustan pinnoitteille”, Vesa Rantala sanoo.

Pinnoitteet varmistavat kestävyyden

Työnjohtaja Pasi Rantala Robert Rakennus Oy:stä kertoo, että myös Weberin pinnoitteet ovat osoittautuneet käytännön kohteissa erittäin kestäviksi.

”Kaksikerrosrappauksen päälle SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella tehtävä pinnoitus muodostaa julkisivuun vettä hylkivän mutta hengittävän pinnan. Meidän kokemuksemme mukaan Weberin pinnoitteet ovat teknisesti hyvin pitkälle kehitettyjä ja ne ovat toimineet ja kestäneet julkisivuissa hyvin. Olen ollut pinnoitustöissä toistakymmentä vuotta, eikä näissä pinnoitteissa ole ollut takuutöitä, koska ne ovat kestäneet niin hyvin”, Pasi Rantala sanoo.

Julkisivun kymmenen mm:n sisäänvedoissa on käytetty tehostevärinä harmaata Hiertopinnoitetta.

Pasi Rantala kertoo, että osa Kahi Facade –seinistä lähtee normaalisti sokkelin päältä ja osa julkisivusta kannatetaan joka toiseen kerrokseen asennetuilla Halfenin muurauskannakkeilla. Muurauskannakkeiden päältä lähtevä muuraus erotetaan liikuntasaumalla esimerkiksi sokkelin päältä lähtevistä muurauksista.

Hän pitää julkisivu-urakoitsijan kannalta tärkeänä pitkäjänteistä ja läheistä yhteistyötä järjestelmätoimittajana olevan Weberin kanssa.

”Työn osalta vastuu on kaksi vuotta ja materiaalitakuu on kymmenen vuotta. Järjestelmätoimittajana Weber edellyttää luonnollisesti työohjeiden noudattamista ja laadunvarmistusta työmaalta. Olemme tiiviisti yhteydessä Weberin kanssa ja saamme hyvin teknistä tietoa ja neuvoa aina kun tarvitsemme. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin”, Pasi Rantala sanoo.

Yhteistyöllä sujuvaa ja kestävää rakentamista

Aluepäällikkö Risto Markkanen Weberiltä pitää YIT:n laadunvarmistusta Lauttasaaren työmaalla esimerkillisenä.

”Työmaalla on todella ansiokas dokumentointi. YIT:n muuraustöistä vastaava työnjohtaja Jarmo Häyrinen on ottanut valokuvia kaikista työvaiheista työn edetessä. Tämä on erinomainen tapa toimia. Takuuseenkin liittyen meillä täytyy olla kaikki säätodistukset ja muut dokumentit kunnossa, että voimme taata julkisivun toimivuuden koko rakennuksen elinkaaren aikana”, Risto Markkanen sanoo.

Markkanen korostaa, että työn sujumisen ja lopputuloksen laadun varmistamiseksi hankkeen osapuolten on tärkeää tehdä yhteistyötä alusta lähtien.

”Aloituskokouksessa olivat mukana rakennuttajan ja pääurakoitsijan edustajat, arkkitehti- ja rakennesuunnittelija sekä muurausurakoitsija. Oli tärkeää, että kävimme heti aluksi yhdessä läpi kaikki keskeiset Kahi Facade –julkisivuun liittyvät työvaiheet ja suunnittelussa huomioitavat detaljit. Hassan Raad on ollut meiltä aktiivisesti mukana opastamassa esimerkiksi erilaisten kannatusten, liikuntasaumojen ja detaljien toteutustavoissa. Kun hanke saatiin käynnistymään hyvin, sen jälkeen se on edennyt omalla painollaan ja olemme voineet työmaakäynneillä todeta että hyvältä näyttää”, Markkanen sanoo.