Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Päivityksiä suunnittelu- ja työohjeeseen – päivityksissä huomioitu Ympäristöministeriön uusi asetus

21 02 2018

Kahi-talojen, -väliseinien ja Facade-harkkojulkisivujen suunnittelu- ja työohje on jälleen päivitetty. Päivityksen yhteydessä olemme piirtäneet uusia detaljeja, täsmentäneet työohjeita ja lisänneet mukaan weberKahi Vedeneristysjärjestelmän.

Suurin muutos koskee vuodenvaihteessa voimaan astuneen Ympäristöministeriön asetuksen tuomia muutoksia rakennuksen ääniympäristöön (796/2017). Asetus kumoaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C1-1998 vaatimukset, ja uuden asetuksen yhtenä muutoksena Suomessa vuodesta 1967 asti mittalukuna käytetty ilmaääneneristysluku R'w poistuu ja sen tilalle tulee äänitasoeroluku DnT,w.

Äänitasoeroluku DnT,w on aiemmin esiintynyt kansainvälisissä mittausstandardeissa vaihtoehtoisena mittalukuna ilmaääneneristävyyden mittauksiin. Äänitasoeroluku perustuu äänitehon sijaan lähetys- ja vastaanottohuoneissa mitattavien äänenpainetasojen eroihin. Erotuksista laskettava mittaluku standardisoidaan 0,5 s jälkikaiunta-aikaan. Näin mittaustuloksista saadaan vertailukelpoisia riippumatta siitä, onko mittaus tehty kalustetussa vai tyhjässä huoneessa. Uusi mittalukumuutos ei nosta vaatimustasoa, eli kaikki edelliset määräykset täyttävät rakennetyypit ovat edelleen käyttökelpoisia. Tilavuudeltaan suuret tilat voivat jopa saada lievennyksiä vaatimustasoon.

Mittalukumuutoksen vaikutukset käytettäviin rakenteisiin ovat pieniä, ja määräykset muuttuvat monin osin entistä tarkoituksenmukaisemmiksi. Muutos vaikuttaa kuitenkin käytännön suunnittelutyöhön, sillä uudet mittaluvut on merkittävä suunnitelmiin jo rakennuslupaa haettaessa, eli suunnittelutoimistoissa rakennetyyppikirjastot ja rakennustuoteteollisuudessa suunnitteluohjeet on uudistettava.

Lähde: A-Insinöörit. Blogikirjoitus: Asetus rakennuksen ääniympäristöstä – mikä muuttuu.

Olemme lisänneet Kahi-talojen, -väliseinien ja Facade-harkkojulkisivujen suunnittelu- ja työohjeeseen voimaan astuneen asetuksen mukaiset arvot Kahi-seinärakenteille ja Kahi Facade -harkkojulkisivurakenteille. Erinomaisesti ääntä eristävien Kahi-seinärakenteiden ääneneristysominaisuudet täyttävät niin vanhat kuin nykyiset vaatimukset. Kahi Facade -harkkojulkisivurakenteella voidaan päästä noin 70 dB:n ilmaääneneristyslukuun. Ratkaisu käykin mainiosti kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa ääneneristävyyttä esimerkiksi tieliikennemelua ja raide- tai lentomelua vastaan. Esimerkiksi sairaalan potilashuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen väliin (48 dB) soveltuu esim. runkoponttiseinärakenne tasoitettuna 5 mm/puoli; luokkahuoneiden tai niihin rinnastettavien tilojen seinärakenteeksi käy esim. viisteharkkoseinärakenne.

Kahi-talojen, -väliseinien ja Facade-harkkojulkisivujen suunnittelu- ja työohje