Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber ja kestävä elinympäristö

Saint-Gobain on konsernina sitoutunut kaikessa toiminnassaan kestävää kehitystä edistävään rakentamiseen. Weber haluaa omalta osaltaan olla esimerkillinen yritys, joka kehittää energiatehokkaita, viihtyisiä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja ja käyttää tuotannossaan luonnonvaroja säästeliäästi. Ympäristövaikutusten, laadun, terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta.Kestävän elinympäristön rakentamisessa otetaan huomioon talouteen, ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Weber toimii tässä kokonaisuudessa tuotteiden valmistajana, ratkaisujen tarjoajana ja rakennusalan vaikuttajana.