Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ekotehokas rakentaminen

Rakentamisessa merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä on energian käyttö ja sen aiheuttamat ilmastovaikutukset. Valtaosa energiakuormasta syntyy rakennuksen käytön aikana. Weber onkin panostanut vahvasti energiatehokkaiden tuotteiden ja rakenteiden kehittämiseen. Toinen ympäristöä kuormittava tekijä on pakkauksista ja materiaalihukasta syntyvät jätteet. Jätettä voidaan kuivatuotteilla vähentää hyödyntämällä irtolaastien siilotoimituksia.Esimerkkejä

Kestävää rakentamista

Me Weberillä olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme kestävän elinympäristön rakentamiseen. Alan edelläkävijänä kehitämme energiatehokkaita, pitkäikäisiä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja. Tuotannossamme käytämme luonnonvaroja säästeliäästi. Tärkeintä meille on terveellinen ja viihtyisä asuin- ja työympäristö.

Eristerappaus  

Rakennusten haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät pääosin rakennuksen käytön aikaisesta energian kulutuksesta ja suurin säästömahdollisuus on vanhassa huonosti eristetyssä rakennuskannassa. Weber onkin tuonut markkinoille useita eristerappausratkaisuja, joilla voidaan parantaa rakennusten energiataloutta. Samalla saadaan kaunis ja kestävä julkisivu.

Energiatehokas kivitalo

Weber Leca- ja Kahi-rakenteilla toteutettavat ratkaisut matalaenergia- ja passiivitaloihin. Hyvän lämmöneristyksen lisäksi energian kulutusta pienentää rakenteiden massa ja tiiviit rakenteet.

Siilotoimitukset

Kuivalaastien siilotoimitukset on tehokas tapa vähentää hukkaa ja työmaalla syntyvää jätettä. Ylimääräinen tuote kuljetetaan pois siilojen mukana eikä työmaalle jää minkäänlaista pakkausjätettä.

Lue lisää.