Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tuotteiden terveellinen käyttö

Rakennustyömaan työolosuhteisin ja työn kuormittavuuteen voidaan oleellisesti vaikuttaa tuotevalinnoilla ja työmenetelmillä ja – välineillä. Weber ottaa kaikessa tuotekehityksessään huomioon työn ergonomiaan ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat ja kehittää yhteistyössä laitevalmistajien kanssa työtä helpottavaa työmaakalustoa.Esimerkkejä

Käyttöturvallisuustiedotteet

Tuotesivuilta löytyvät kaikki käyttöturvallisuusohjeet, joiden noudattaminen on edellytys tuotteiden turvalliselle käytölle.

Vähemmän pölyä

Uusilla laattojen kiinnityslaasteilla sekä sekoitus- että jälkityöstövaiheessa syntyy vain hyvin vähän pölyä.

Kevyet tuotteet

Weberin Leca Lex harkko on 20 prosenttia kevyempi nostaa, puolet nopeampi muurata, ja muuraukseen käytetään puolet vähemmän laastia.

Ergonomiset työtavat

Weberin pumppu- ja ruiskukalustot helpottavat työtä ja parantavat ergonomiaa.