Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Turvallinen työympäristö

Saint-Gobainissa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön työturvallisuuteen. Weberin selkeä tavoite on nolla työtapaturmaa ja nolla työperäistä ammattitautia. Tavoite saavutetaan määrätietoisella turvallisuustyöllä, johon kuuluu riskien arviointi ja poistaminen, tapaturmien raportointi, tutkinta ja syiden korjaaminen sekä koulutustilaisuudet ja arvioinnit, joihin koko henkilökunta osallistuu. Kehittymistä seurataan konkreettisilla turvallisuusmittareilla.Esimerkkejä

Turvallisuussertifikaatti

Inspecta Sertifikointi Oy on myöntänyt sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation Saint-Gobain Weber Oy Ab työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää standardin OHRAS 18001:2007 vaatimukset.

Turvallisuussertifikaatti

Turvallisuusmittarit

Tärkeimmät turvallisuusmittarit ovat TF-arvot, jotka kuvaavat tapaturmataajuutta miljoonaa työtuntia kohti. Saint-Gobainilla on käytössä seuraavat TF-tapaturmaluokat:

  • TF1 = Vaatii lääkärissä käynnin ja vähintään seuraava työpäivä sairaslomaa
  • TF2 = Vaatii lääkärissä käynnin, mutta seuraavana päivänä töihin
  • TF3 = Ei poissaoloa työstä, ensiaputoimenpide työpaikalla (esim. laastari)
  • TF4 = Läheltä piti – tilanne
  • TF5 = Havaittu vaaran paikka

TF1- ja TF2-arvoille on määritelty vuosittaiset tavoitteet.

Tilaisuudet

Kaikissa yksiköissä järjestetään viikoittain turvallisuustuokioita. Niissä käsitellään yksikön TF–tapahtumat, korjaavat toimenpiteet ja turvallisuusarviointien tulokset. Tilaisuuksien tarkoituksena on välittää tietoa turvallisuushavainnoista ja ottaa niistä oppia toiminnan kehittämiseen.