Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Yhteinen kehittäminen

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen edellyttää hyvää yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Oman kehitystyönsä lisäksi Weber osallistuu laajasti koko toimialan kehitystoimintaan. Tavoitteena on viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elinympäristön rakentaminen ja koko rakentamisprosessin tehostaminen. Ympäristönäkökohdat ovat aina keskeisellä sijalla kehitystyössä.Esimerkkejä

BIMCON, tietomallien hyödyntäminen rakentamisen toimitusketjussa 

Weber osallistuu Skanskan vetämään työpakettiin "Building information model (BIM) based product data management in industrialized construction supply chain", joka on osa RYM Oy: n tutkimusohjelmaa "Built Environment Process Re-engineering (PRE)".