Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristönäkökohdat otetaan nykyään entistä vahvemmin huomioon rakentamisessa vaihtoehtojen vertailussa. Ympäristövaikutuksia syntyy raaka-aineiden otossa tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksissa, rakentamisen ja rakennuksen käytön aikana sekä vielä purkuvaiheessa. Arviointimenetelmien tulisi olla standardoituja ja läpinäkyviä ja kattaa koko suunnitellun käyttöiän. Weber osallistuu aktiivisesti arviointimenetelmien kehitystyöhön ja toimittaa tuotteistaan rakennustason luokituksessa tarvittavia tietoja.Esimerkkejä

Green Building Council

Green Building Council Finlandin jäsenenä Weberin tavoitteena on yhteistyössä muiden rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden kanssa edistää kestävään kehitykseen johtavaa rakentamista. Kohteena ovat erityisesti rakennusmateriaalien osuus kestävässä rakentamisessa ja siihen liittyvät arviointi- ja luokitusmenettelyt.

Lue lisää

Ympäristöselosteet

Weber on tehnyt päätuotteilleen LCA- elinkaarianalyysit ja laatinut niiden perusteella ympäristöselosteita, joissa määritellään kattavasi materiaalien ympäristövaikutukset. Näitä ollaan parhaillaan uusimassa juuri valmistuneiden eurooppalaisten standardien mukaisiksi.