Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Miksi työskennellä Weberissä?

Hyvinvoivat ihmiset tekevät työnsäkin hyvin. Tähän uskomme vankkumatta. Pyrimme kaikin tavoin huolehtimaan siitä, että henkilökuntamme työolot ovat parhaat mahdolliset.  Olemme sitoutuneet turvallisen ja terveellisen työympäristön jatkuvaan kehittämiseen. Panostamme paljon myös työntekijöidemme ammatilliseen kehittymiseen.

Ihmiset: Weberin toiminnan kulmakivi

Meillä on tarve luoda uusia innovaatioita, haluamme olla asiakaslähtöisiä ja olemme asettaneet toiminnallemme korkeat vaatimukset. Tämän vuoksi arvostamme ihmisiä, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, jotka ovat avoimia muita kulttuureja kohtaan ja jotka ovat valmiita saamaan muutoksia aikaan. Odotamme työntekijöiltämme vahvaa sitoutumista. Tinkimättömyys, lojaalisuus, rehellisyys, luotettavuus ja muiden kunnioittaminen ovat keskeisiä arvoja, jotka Weberin työntekijöiden tulee sisäistää.
Haluamme palvelukseemme henkilöitä, joilla on kyky ja halu kehittää osaamistaan ja jotka suhtautuvat koulutukseen ja uuden oppimiseen avoimin mielin.

Rekrytointi

Suhtaudumme työntekijöiden rekrytointiin vakavasti: etsimme henkilöitä, emme vain profiileja. Haluamme, että palkkaamillamme henkilöillä on pitkäaikaiset uranäkymät yrityksessämme. Weber tukee palveluksessaan olevien työtekijöiden urakehitystä edistämällä heidän henkilökohtaista ja ammatillista kehitystään. Tämä on myös yrityksen tarpeiden mukaista.

Henkilökohtainen kehitys ja liikkuvuus

Sisäinen liikkuvuus on tapa luoda Weberin yrityskulttuuria, levittää uusia ajatuksia Weberin sisällä, avata uusia näkökulmia, tukea henkilökohtaista kehitystä sekä houkutella työntekijöitä ja pitää heidät palveluksessa, ei ainoastaan Weberillä vaan koko Saint-Gobainissa.

Koulutus ja kehitys

Koulutus ja kokemusten jakaminen, erityisesti kansainvälisellä tasolla, edistävät taitojen kehittymistä, työmotivaatiota ja urakehityksen hallintaa. Keskitymme erityisesti asiakkaidemme kanssa toimivien ja koko Weberin selkärangan muodostavien etulinjan työntekijöiden rekrytointiin ja koulutukseen.

Johtamistapa

Weberin esimiehet kouluttavat ja kehittävät tiimejään, toimivat positiivisina roolimalleina ja ovat koko ajan alaistensa käytettävissä. He käyttävät aikaa viestintään ja selittävät yrityksen strategian, tavoitteet ja tulokset kaikille työntekijöille.