Weber Saint-Gobain - Official website of the company

UKK Julkisivut

Olemme keränneet tähän vuosien varrella toistuneita julkisivuihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Jos et löydä täältä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä palautelomakkeella tai puhelinneuvontaamme.


Rappaukset

Mitä eroa on weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla tehdyllä kaksikerrosrappauksella ja weber.vetonit 440 Kuiturappauslaastilla tehdyllä VarmaRappauksella?

VarmaRappaus on kehitetty 1–2-kerroksisiin pientaloihin ja sen materiaalikustannukset ovat edullisemmat kuin weber.vetonit 410:llä ja Silcopinnoitteella tehtävissä ohutrappauksissa. VarmaRappaus on kuitenkin testattu samoin kriteerein. PientaloPinnoite on uudentyyppinen silikaattipohjainen pinnoite ja avoimempi kuin Silcopinnoite. Tämän mukaan sille on kehitetty sopiva pohjalaasti, weber.vetonit 440 Pientalolaasti. Weber.vetonit 440 on esim. tarttuvuudeltaan weber.vetonit 410:n ja 137:n välimaastossa. Tuotteita ei voi käyttää ristiin, eli 440 Pientalolaasti ei käy Silcopinnoitteen pohjalaastiksi eikä 410 PientaloPinnoitteen pohjalaastiksi. Eli lyhyesti: VarmaRappaus on edullisempi mutta yhtä toimiva pientaloissa kuin weber.vetonit 410:llä ja Silcopinnoitteella tehty ohutrappaus.

Mitä käytännön eroa on weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla ja weber.vetonit 440 Kuiturappauslaastilla? Voiko weber.vetonit 440 Kuiturappauslaastia käyttää esim. weber.vetonit 217 Kestopinnoitteen alustana?

weber.vetonit 440 Kuiturappauslaasti on kehitetty VarmaRappaus-järjestelmän pohja- ja täyttörappauslaastiksi käytettäväksi VarmaPohjusteen alla ennen pinnoittamista weber.vetonit VarmaPinnoitteen alla. weber.vetonit 217 Kestopinnoitteen pohjalaastina tulee käyttää weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastia. weber.vetonit 440 Kuiturappauslaasti ja weber.vetonit 410 Ohutrappauslaasti eroavat toisistaan mm. liimaavuuksiltaan ja laasteissa käytetyt kuidut ovat erilaisia.

Talomme pinta on rapattu tuotteella Serpo Y009 harmaa. Mikä maalin koodi on?

Kaikkia maalejamme saa tuon sävyisenä. Voi valita maalin rappaukseen soveltuvuuden mukaan. Sävyn Y009 tarkka NCS-koodi on 6702-Y33R.

Aion tehdä rappauksen vanhaan tiilijulkisivuun, ja tarkoituksena on tehdä se ilman ruiskuja eli käsirappauksella. Mitä menetelmää suosittelet tähän?

Tiilipinnan rappaukseen suosittelemme kaksikerrosrappausta. Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten suolat, levä- ja homekasvusto, lika, pöly ja ruoste, on poistettava. Pohjarappaus tehdään kahtena kerroksena weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla, joka verkotetaan tarvittaessa weber Lasikuituverkolla. Pintarappaus tehdään weber.vetonit SilcoMaalilla ja weber.vetonit SilcoPinnoitteella, joista löytyy yli 200 weber-värisävyä ja joilla saavutetaan helposti tasavärinen pinta. Edullisempi vaihtoehto on, että pintarappaus tehdään weber.vetonit 430 Hiertopinnoitteella, weber.vetonit 431 Piirtopinnoitteella tai weber.vetonit 217 Kestopinnotteella, joista löytyy 36 värisävyä. Tällöin mineraaliselle pinnoitteelle tyypillinen sävyn elävyys ja härmehtiminen tulee hyväksyä pinnoitteen ominaisuutena.

Jos 137 Oikaisulaastiin tai 410 Ohutrappauslaastiin lisää lisäaineita (kiihdytintä), voiko sitä käyttää lähes nollan asteen lämpötiloissa? Tarkoituksena on rapata sokkelin pinta patolevyn ja bitumin alapuoleisin osin.

Rappauslaastien kanssa ei voi käyttää esim. työnaikaista pakkasenkestävyyttä parantavia aineita ilman pelkoa, että ne heikentävät tuotteiden ominaisuuksia. Kyseisillä laasteilla rapattaessa on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C työn aikana ja vähintään 2 vrk tämän jälkeen. Sokkeleita rapattaessa on käytetty esim. peitteitä ja lämpöpuhaltimia riittävän lämpötilan saavuttamiseksi.

Sokkelit

Mitä laastia voi käyttää, kun haluaa rapata EPS-levyn päälle ulkosokkeliin? Laastin tulisi olla vesihöyryä läpäisevää. Voiko samaa laastia käyttää myös EPS-levyn kiinnittämisessä?

Sokkelin eristerappaukseen soveltuu Serpotherm-eristerappaus. Eristeinä käytetään Thermisolin EPS 60S Seinä- tai Platinarappari-eristelevyjä. Mikäli vaaditaan parempaa iskunkestävyyttä, käytetään Thermisolin EPS 100S Seinä -eristelevyjä. Eristelevyt liimataan alustaan weber.vetonit 408 Liimalaastilla ja tarvittaessa käytetään lisäksi ohjeen mukaisia mekaanisia kiinnikkeitä. Pohjarappaus tehdään weber.vetonit 410 Ohutrappauslaastilla, jonka kanssa käytetään weber Lasikuituverkkoa. Pintarappaus tehdään weber.vetonit Silcomaalilla ja weber.vetonit Silcopinnoitteella. Vaihtoehtoisesti sokkelissa voidaan käyttää weber.vetonit Sokkelimaalia ja weber.vetonit Sokkelipinnoitetta.