Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Toimintapolitiikkamme

Weberin toiminnan keskeinen periaate on kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaiden tarpeiden ratkaisemiseksi. Weberin Suomessa tapahtuvan tuotekehityksen, valmistuksen, logistiikan sekä myynnin ja markkinoinnin lisäksi Weberillä on käytössä Saint-Gobainin Finland Oy:n resurssit paikallisesti, samoin kuin konsernin kansainväliset resurssit ja osaaminen.

Weberin toiminta perustuu asiakkaiden odotuksiin ja lain asettamiin vaatimuksiin. Huomioimme toiminnassamme turvallisuus-, työterveys-, laatu- sekä ympäristöasiat. Noudatamme kaikessa jatkuvan parantamisen ja tuotteiden korkean laadun periaatetta.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Weber:

  • kehittää ja markkinoi korkealaatuisia, kestäviä tuotteita ja ratkaisuja tavoitteenaan ympäristövaikutusten minimointi ja energiatehokkuuden parantaminen
  • toimittaa tuotteet asiakkaille ajallaan ja toivotulla tavalla
  • kehittää jatkuvasti tuotantolaitoksia ja teknisiä valmiuksiaan taatakseen tuotteiden parhaan mahdollisen laadun asiakkaille
  • kehittää prosessejaan vähemmän ympäristöä kuormittaviksi ja käyttää luonnonvaroja vastuullisesti 
  • haluaa varmistaa sekä nykyisen että tulevan henkilöstön viihtyvyyden ja kehittymisen sekä valmistautua tulevaisuuden kilpailuun osaavasta työvoimasta
  • kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa työskentelemään vastuullisella ja turvallisella tavalla sekä tunnistamaan työnsä laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset
  • noudattaa toimintaansa ohjaavia lakeja, asetuksia, luvanvaraisia määräyksiä sekä parhaita käytäntöjä
  • asettaa mitattavia tavoitteita ja päämääriä, joita seurataan katselmoinneissa jatkuvan parantamisen varmistamiseksi
  • ylläpitää vastuullista ja avointa tiedonvälitystä omalle henkilökunnalle
  • tiedottaa jatkuvasti sidosryhmille Weberin laatu-, terveys-, turvallisuus-, ja ympäristöasioista.

 

Helsingissä 3.10.2018

Olli Nikula
Toimitusjohtaja
Saint-Gobain Finland Oy