Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Suomessa

Weberin tuotevalikoimaan kuuluu Suomessa yli 600 tuotetta ja -ratkaisua. Weberin tuotteet testataan aina paikallisesti, jolloin ne sopivat parhaiten markkinoilla olevaan rakennustapaan. Kaikki tuotemerkkimme ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa. Niihin luotetaan kaiken kokoisilla työmailla niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin. Koko tuotantoketjumme on laatusertifioitu ISO-standardin mukaisesti alkaen raaka-aineista ja jatkuen tuotannon, valmiiden tuotteiden, kuljetusten ja työmaalla tapahtuvan asennuksen kautta aina valmiin työn hyväksyntään saakka. Kaikki tuotteemme ovat ympäristöystävällisiä, suurin osa myös CE-merkittyjä ja M1-luokiteltuja.

Lähellä asiakasta

Weber haluaa olla lähellä asiakkaitaan. Sen vuoksi tuotantoyksikkömme ja jakeluvarastomme sijaitsevat eri puolilla maata. Näin pystymme toimittamaan ratkaisumme aina niin läheltä kuin mahdollista ja samalla ympäristöä ei rasiteta turhaan.

 

Päämääränämme on tarjota alati parempaa palvelua

Asiakkaidemme perinpohjainen tunteminen on toimintamme keskeinen tekijä. Siihen perustuu kykymme tuottaa nopeasti markkinoille kestäviä ja haluttuja ratkaisuja ja palveluita. Jatkuvat innovaatiot ja kehittyminen edellyttävät meiltä niin suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakentajien kuin jälleenmyyjien tarpeiden tuntemista ja ennakointia. Huipputuotteiden lisäksi tarjoamme kattavasti myös koulutusta, työ- ja suunnitteluohjeita sekä neuvontaa. Palvelemme niin henkilökohtaisesti kuin verkon kautta.

Jatkuvan kehittymisen avain on aktiivinen tutkimus- ja tuotekehitys

Haluamme olla osaltamme rakennusalan suunnannäyttäjä ja edelläkävijä. Jatkuva kehittyminen ja eteenpäin meneminen, laadun ja palvelun parantaminen entisestään, ovat markkinajohtajan edellytyksiä. Tulevaisuuden ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi panostamme voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Jaamme säännöllisesti tietoa ja kokemuksia kansainvälisen Weber-verkoston kesken. Kehitystyössä hyödynnämme myös vahvasti asiakkaidemme näkemyksiä.Suomessa Weber panostaa erityisesti lattiaratkaisuihin. Koko yrityksen osalta lattiatuotteiden kehittäminen on keskitetty Suomeen, jossa toimii konsernin osaamiskeskus. Maailman yleisemmin käytetyt lattiatasoitteet on kehitetty suomalaisella taidolla. Olemme nousseet markkinajohtajaksi myös tällä haasteellisella tuotealueella niin käsi- kuin pumpattavissa tasoitteissa.

Laatu on voitava todistaa joka päivä

Koko tuotantoketjumme on laatusertifioitu ISO-standardin mukaisesti. Laadunvalvonta alkaa jo raaka-aineiden laadunvarmistamisesta ja jatkuu tuotantoon, valmiiseen tuotteeseen, logistiikkaan, asennustyöhön ja valmiin työn hyväksyntään asti.  Periaatteenamme on jatkuva parantaminen ja kehittäminen. Pyrimme todistamaan laatumme joka päivä asiakkaidemme arjessa. Olemme olleet ISO 9001–sertifioitu yritys jo vuodesta 1994. Muun muassa Kahi-, Vetonit- ja Leca tuotteiden vaatimuksen mukaisuutta valvoo SFS-Inspecta Sertifiointi Oy. Varmistamme kattavin testein, että tuotteemme täyttävät suomalaisen rakentamisen erityisvaatimukset. Ulkopuolisena koestuslaitoksena käytämme muun muassa VTT Rakennus- ja Yhdyskuntatekniikan koelaboratoriota. Otimme rakennusalalla ensimmäisten joukossa käyttöön rakennusmateriaalien CE-merkinnän, joka oikeuttaa tuotteen vapaaseen markkinointiin EU-alueella. Sisäpinnoilla käytettävät tuotteemme on luokiteltu Sisäilmayhdistys ry:n laatimien luokitusohjeiden mukaan parhaaseen luokkaan M1. Tarvittaessa tarjoamme asiakkaillemme kaikki tarvittavat turvallisuus- ja laatusertifikaattidokumentit sekä referenssit esimerkiksi urakkakilpailua varten.

Toimintaan liittyvät sertifikaatit

Osoituksena siitä, että täytämme ympäristöön, laatuun sekä turvallisuuteen määritetyt velvoitteet, Weberille on myönnetty ISO 9001 laatu-, ISO 14001 ympäristö- sekä OHSAS 18001 terveys- ja turvallisuussertifikaatit. Ulkopuolisena sertifiointilaitoksenamme toimii Inspecta.